Gréckokatolíci trenčianskej farnosti slávili v sobotu 6. júla 2013 po prvý krát odpustovú slávnosť k úcte nových patrónov farnosti sv. apoštolom rovných Cyrilovi a Metodovi. Bolo to len deň po tom, čo v Nitre vyvrcholili oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska.

Zároveň sa v tento deň konala posviacka pozemku na Ulici 1. mája v Trenčíne, na ktorom bude stáť, dá Boh, budúci nový gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, pastoračné centrum a fara. Je to historická udalosť, ktorá sa zapíše zlatým písmenami do histórie gréckokatolíckej farnosti.

Slávnosť za začala o 10:30 hod. slávením archijerejskej sv. liturgie v kaplnke sv. Anny v Trenčíne. Po príchode sprievodu do kaplnky, o. Igor Cingeľ, miestny farár, privítal vzácnych hostí: preosvieteného vladyku Petra (Rusnáka), bratislavského eparchu a vladyku Dimitria (Salachasa), apoštolského exarchu pre východných katolíkov v Grécku, kňazov: protosynkela bratislavskej eparchie o. Vladimíra Skybu; kancelára a tajomníka vladyku Petra o. Petra Sabola; farára gréckokatolíckej farnosti sv. Lukáša v Trnave o. Františka Fedorišina; farára gréckokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši o. Igora Suchého, kaplána Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne o. Juraja Sedláčka; seminaristov, miništrantov a všetkých farníkov z Trenčína, filiálky Nové Mesto nad Váhom i širšieho okolia.

Vladyka Peter (Rusnák) vo svojej homílii poukázal na štyri dôležité skutočnosti, na ktoré pri zamýšľanej výstavbe vlastného chrámu nemáme zabúdať: 1) snažiť sa o osobnú svätosť, lebo nie chrámy budujú svätých, ale svätí budujú chrámy; 2) odovzdávať živú vieru v rodinách, aby do chrámu mal kto chodiť aj v budúcich generáciách, 3) upozornil, že pri budovaní akéhokoľvek Božieho diela bude diabol robiť prekážky, a preto je potrebné pracovať na neustálej jednote medzi farníkmi, 4) budovať chrám, v ktorom sa všetci budeme cítiť „ako doma“. Záverom zdôraznil: „Nech sa buduje tento Boží chrám v každom z nás, lebo my sme chrám živého Boha.“

V závere sv. liturgie prečítal o. protosynkel Vladimír Skyba dekrét o novom patrocíniu gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Za patrónov farnosti boli ustanovení počnúc od 5. júla 2013 sv. apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov, spolupatróni Európy. Vladyka Peter vyzval prítomných, aby sa modlili za výstavbu chrámu a boli osobne zaangažovaní do tohto diela. Vladyka Dimitrios pozdravil veriacich krátkym slovom a poprosil o modlitby za gréckokatolícku Cirkev v Grécku. Vyjadril tiež túžbu zúčastniť sa aj na posviacke nového chrámu. O. Igor Cingeľ reagoval na jeho prosby a prisľúbil modlitby za grécku cirkev, a vyjadril aj veľkú radosť z toho, že práve v jubilejnom cyrilo-metodskom roku k nám do farnosti mohol prísť biskup z mesta, odkiaľ k nám prišli svätí bratia so svojou misiou (Solún totiž patrí do jurisdikčnej právomoci vladyku Dimitria).

Súčasťou odpustovej slávnosti bola posviacka pozemku pod stavbu chrámu a pastoračného centra. Po mnoholitsvijí a myrovaní v kaplnke sv. Anny sa liturgický sprievod a všetok veriaci ľud odobral k pozemku. Počas sprievodu ulicami Trenčína sa čítali štyri evanjeliá. Na pozemku po úvodných modlitbách prečítali vladykovia štvrté evanjelium podľa Jána „Na počiatku bolo slovo…“ v cirkevnoslovanskom a gréckom jazyku. Potom sa vladyka Peter modlil. „Pane Bože všemohúci, ty si svojou múdrosťou stvoril nebesá a zem si upevnil na jej základoch. Ty si Stvoriteľ a Pán všetkých vecí, preto láskavo zhliadni na svojich služobníkov z tejto farnosti, ktorí sa rozhodli postaviť chrám ako znak tvojho prebývania na zemi a úcty k tvojim služobníkom svätým slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Na ich príhovor postav jeho základy na skale a dožič, aby sme ho budovali podľa zásad tvojho božského evanjelia. Nech ho nepostihne nijaká pohroma ani hriech ho nepoškvrní, pomôž ho rýchlo a šťastne dokončiť. A tých čo ti v ňom budú vzdávať chválu žehnaj svojou milosťou, lebo tvoja je moc a sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.“ Po modlitbe vladyka pokropil celý pozemok svätenou vodou.

Po návrate sprievodu do kaplnky sv. Anny sme sa presunuli do priestorov Dopravnej akadémie v Trenčíne, kde bol prichystaný spoločný odpustový farský obed. Dobrá nálada pokračovala aj po obede, pri hudbe, speve i športových aktivitách. Deti si prišli na svoje pri šermiarskych zápasoch a dospelí chlapi pri futbale. Ostatní zotrvávali v úprimnom rozhovore s kňazmi a farníkmi. Milá slávnosť sa skončila neskoro večer s chutnou večerou a „východniarskymi“ ľudovými piesňami.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii našej prvej odpustovej slávnosti s novými patrónmi a pozývame všetkých s úprimným snažením budovať dielo stavby nového gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne.

Ružena Volovárová, Trenčín
Foto: Igor Meško

 • P1110076
 • P1110080
 • P1110081
 • P1110082
 • P1110083
 • P1110085
 • P1110087
 • P1110088
 • P1110089
 • P1110090
 • P1110092
 • P1110093
 • P1110094
 • P1110095
 • P1110096
 • P1110097
 • P1110098
 • P1110100
 • P1110101
 • P1110102
 • P1110103
 • P1110104
 • P1110105
 • P1110106
 • P1110107
 • P1110108
 • P1110112
 • P1110113
 • P1110114
 • P1110115
 • P1110116
 • P1110117
 • P1110119
 • P1110120
 • P1110121
 • P1110122
 • P1110123
 • P1110124
 • P1110125
 • P1110126
 • P1110127
 • P1110129
 • P1110130
 • P1110131
 • P1110132
 • P1110133
 • P1110134
 • P1110135
 • P1110136
 • P1110137
 • P1110138
 • P1110139
 • P1110140
 • P1110141
 • P1110142
 • P1110143
 • P1110144
 • P1110145
 • P1110146
 • P1110147
 • P1110148
 • P1110149
 • P1110150
 • P1110151
 • P1110152
 • P1110153
 • P1110154
 • P1110155
 • P1110156
 • P1110158
 • P1110159
 • P1110161
 • P1110163
 • P1110164
 • P1110165
 • P1110166
 • P1110168
 • P1110170
 • P1110171
 • P1110172
 • P1110173
 • P1110174
 • P1110175
 • P1110176
 • P1110177
 • P1110178
 • P1110179
 • P1110180
 • P1110181
 • P1110182
 • P1110183
 • P1110184
 • P1110185
 • P1110186
 • P1110187
 • P1110188
 • P1110189
 • P1110190
 • P1110191
 • P1110192
 • P1110193
 • P1110194
 • P1110195
 • P1110196
 • P1110197
 • P1110198
 • P1110199
 • P1110200
 • P1110201
 • P1110202
 • P1110203
 • P1110204
 • P1110205
 • P1110206
 • P1110207
 • P1110208
 • P1110209
 • P1110210
 • P1110211
 • P1110212
 • P1110213
 • P1110214
 • P1110215
 • P1110216
 • P1110217
 • P1110218
 • P1110219
 • P1110220
 • P1110221
 • P1110222
 • P1110223
 • P1110224
 • P1110225
 • P1110226
 • P1110227
 • P1110228
 • P1110229
 • P1110230
 • P1110231
 • P1110232
 • P1110233
 • P1110234
 • P1110235
 • P1110236
 • P1110237
 • P1110238
 • P1110239
 • P1110240
 • P1110241
 • P1110242
 • P1110243
 • P1110244
 • P1110245
 • P1110246
 • P1110247
 • P1110248
 • P1110249
 • P1110250
 • P1110251
 • P1110252
 • P1110253
 • P1110254
 • P1110255
 • P1110256
 • P1110257
 • P1110258
 • P1110259
 • P1110260
 • P1110261
 • P1110262
 • P1110263
 • P1110264
 • P1110265
 • P1110266
 • P1110267
 • P1110268
 • P1110269
 • P1110270
 • P1110271
 • P1110272
 • P1110273
 • P1110274
 • P1110275
 • P1110276
 • P1110277
 • P1110278
 • P1110279
 • P1110280
 • P1110281
 • P1110282
 • P1110285
 • P1110287
 • P1110289
 • P1110291
 • P1110292
 • P1110293
 • P1110294
 • P1110295
 • P1110296
 • P1110298
 • P1110299
 • P1110300
 • P1110302
 • P1110303
 • P1110305
 • P1110307
 • P1110310
 • P1110311
 • P1110312
 • P1110313
 • P1110314
 • P1110315
 • P1110316
 • P1110317
 • P1110318
 • P1110319
 • P1110320
 • P1110321
 • P1110322
 • P1110323
 • P1110324
 • P1110325
 • P1110326
 • P1110327
 • P1110328
 • P1110329
 • P1110330
 • P1110331
 • P1110332
 • P1110333
 • P1110334
 • P1110335
 • P1110336
 • P1110337
 • P1110338
 • P1110339
 • P1110340
 • P1110341
 • P1110344
 • P1110346
 • P1110347
 • P1110348
 • P1110349
 • P1110350
 • P1110351
 • P1110352
 • P1110353
 • P1110354
 • P1110355
 • P1110356
 • P1110357
 • P1110358
 • P1110359
 • P1110360
 • P1110361
 • P1110362
 • P1110363
 • P1110364
 • P1110365
 • P1110366
 • P1110367