Dovoľte, aby sme Vás odmenili za Vašu podporu výstavby nášho chrámu.

Ak nás podporíte sumou vyššou ako 20,00 Eur, tak vám ako prejav našej vďaky pošleme jedno z troch CD nosičov od Zboru sv. Romana Sladkopevca alebo ikonu (rozmerov 15x18; 15x20 cm) Svätej rodiny, alebo inú z katalógu ikon

Pri podpore sumou vyššou ako 30,00 Eur si v katalógu môžete vybrať ikonu stredných rozmerov: 20x20; 20x25; 20x30 cm,

Pri podpore sumou vyššou ako 50,00 Eur si v katalógu môžete vybrať ikonu veľkých rozmerov: 30x30; 30x38; 30x46 cm

Po pripísaní milodaru na stavbu chrámu na účet farnosti, Vám požadovanú ikonu zašleme poštou.
Ikony sú reprodukcie starých byzantsko - slovanských ikon, sú lepené na dreve (masíve). Vyrábajú sa pomocou autorskej technológie v dielni ľvovskych majstrov Romaňiv art.


Za Váš milodar zo srdca Ďakujeme.
Svoj záujem o zaslanie ikony či CD-čka nám zašlite prostredníctvom nasledujúceho formuláru:

Číslo ikony z katalógu ikon:
Rozmer ikony (malý, stredný, veľký):
Číslo CD-čka:
CD č. 1 - Tebe, Pane
 
CD č. 2 - Chváľte meno Pánovo
 
CD č. 3 - Požehnaný si, Pane
Meno, priezvisko:
Poštová adresa:
Dátum odoslania milodaru na stavbu chrámu:
Váš E-mail:
Poznámka:
Napíšte slovo dar:
 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.