2. pôstna Nedeľa  
 

• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie v Kaplnke sv. Andreja podľa rozpisu Bohoslužieb.

26.2.2024 - 3.3.2024:
  • Dnes o 17:00 hod.budeme sláviť veľkopôstnu večiereň s poklonami a vstúpime ňou do tretieho týždňa Veľkého pôstu. Srdečne pozývame!
  • V pondelok bude veľkopôstna večiereň o 17:00 hod. Po jej skončení bude nácvik zboru.
  • V stredu a piatok budú  liturgie vopred posvätených darov o 18:00 hod. Všetky stredy a piatky veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa. Pred každou bohoslužbou bude sv. spoveď.
  • V sobotu 2. marca máme tretiu zádušnú sobotu v tomto roku.  Zádušná sv. liturgia za našich zosnulých s panychídou a hramotami bude v Trenčíne v cerkvi ráno o 8:00 hod.
  • Na budúcu, tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú, 3. marca, bude v Trenčíne sv. liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 hod. (slovenská). Poobede o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň.V túto nedeľu sa vykladá k úcte sv. Kríž.
  • V Novom Meste nad Váhom bude v utorok 27. februára večer o 17:30 hod. liturgia vopred posvätených darov. Budúcu nedeľu ráno o 8:00 hod. bude sv. liturgia sv. Bazila Veľkého.
 
⟹ Ďakujeme za Vaše milodary, ktoré ste odovzdali minulú nedeľu do jarnej zbierky na CHARITUAlmužna neoddeliteľne patrí k pôstnemu obdobia. Využívajme túto ponuku a podporme charitu. Označená pokladnička so zbierkou na CHARITU, konkrétne na našu novozriadenú Bratislavskú eparchiálnu charitu, bude vyložená pri východe z chrámu celý mesiac až do 5. pôstnej nedele. Potom zbierku odošleme. Ďakujeme už vopred za Vašu prejavenú pôstnu almužnu.
Taktiež v zadnej časti chrámu sú vyložené letáky ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom Pôst pre Ukrajinu – Pomôžme obetiam vojny, ktorá tohtoročný pôst zamerala na pomoc ľuďom trpiacim vojnou na Ukrajine. Viac sa dozviete v ponúkanom letáku. Povzbudzujeme ku skutkom milosrdenstva a konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi. 

⟹ Na budúcu nedeľu 3.3.2024 o 15:00 hod. bude v pastoračných priestoroch pod chrámom stretnutie pre deti, ktoré sa v našej farnosti chystajú na 1. sv. spoveď. V našej farnosti sa pripravuje 12 detí. Slávnosť 1. spovede bude v sobotu 8. júna 2024. Srdečne deti pozývame. Pravidelné formačno - študijné stretnutia nad textami svätých otcov bude v piatok 1.3.2024 o 19:30 v knižnici pod chrámom.

⟹ Farský úrad v Skalke nad Váhom pozýva v sobotu 2.3.2024 o 10:30 do Diecéznej svätyne na Malej Skalke, vypočuť si svedectvo bývalého narkomana Gorana Čurkoviča, v ktorom približuje svoj život od ťažkého detstva cez mladosť narkomana až po návrat k Bohu skrze Pannu Máriu a komunitu Cenacolo. Všetci ste srdečne pozvaní!

⟹ V dňoch 25. mája až 2. júna 2024 budú v našej farnosti Sväté misie, ktoré povedú otcovia misionári - redemptoristi. Uskutočnia sa v kontexte Celomestských misií v Trenčíne (do ktorých budú zapojené všetky katolícke farnosti na území mesta Trenčín). Od dnešnej nedele sa budeme pri každej bohoslužbe modliť za požehnaný čas MISIÍ v našej farnosti i v celom našom meste.   

⟹ Aj tento rok prosíme o podporu našej farnosti dvoma percentami z daní prostredníctvom nášho občianskeho združenia Solún Trenčín, ktoré sme založili aj na tento účel. Potrebné tlačivá nájdete okrem chrámu aj na internetovej stránke našej farnosti a pošleme Vám ich aj v elektronickej podobe. Ďakujeme srdečne za podporu. Minulý rok sme vyzbierali 4.178,66 €. Podporili sme viaceré aktivity, ktoré sú zverejnené na nátenke v chráme. 

⟹ Ďakujeme za upratovanie cerkvi sestrám služobniciam a rodine Hrižovej. Aktualizovaný rozpis upratovania na najbližšie obdobie je na nástenke.

⟹ Dávame do pozornosti možnoť zapožičať si v našej farskej knižnici pod chrámom knihy na čítanie. Knižnica obsahuje veľa hodnotných titulov, prevažne duchovnej literatúry.

⟹ Polícia v Trenčianskom kraji stále dôrazne upozorňuje na podvodné prípady, ktorých obeťami sa stávajú seniori a vyzýva na obozretnosť. Podvodníci ovládajú rôzne manipulatívne techniky, ktorými spracujú staršieho človeka tak, aby podľahol volaniu pomôcť rodine, cudzím osobám a začne konať v prospech podvodníka – väčšinou ide o finančné podvody. Polícia vyzýva seniorov, aby v prípade obdobného konania nevydávali cudzím osobám citlivé údaje ani peniaze a kontaktovali linku 158.

 
Pravidelne sa opakajúce oznamy: 

 Sv. liturgie v Považskej Bystrici: V nedeľu 26. marca 2023 bola 1. gréckokatolícka sv. liturgia v Považskej Bystrici o 16:30 hod. v Kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet, vo farnosti, ktorú spravujú otcovia saletíni. Ďakujeme im za ústretovosť. V Považskej Bystrici plánujeme sláviť sv. liturgie pravidelne raz mesačne. 

V mesiacoch november až marec bude sv. liturgia v Považskej Bystrici o 16:00 hod. v Kostole Panny Márie Lasaletskej na Rozkvete:
v nedeľu 21. januára 2024 o 16:00 hod.

v nedeľu 18. februára 2024 o 16:00 hod.
v nedeľu 17. marca 2024 o 16:00 hod.

Srdečne pozývame farníkov z Považskej Bystrici a okolia.

Nácviky CHRÁMOVÉHO ZBORU: Každý pondelok od 18:00 hod. (resp. po skončení bohoslužby) je v chráme nácvik zboru. Kto by chcel slúžiť svojim spevom v našej farnosti, môžete sa k našim zboristom pridať kedykoľvek počas roka. Budeme vďační za každú novú posilu. 


⟹ Oznamy Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne: Podrobnosti a informačný leták na nový akademický rok nájdete na web stránke UPC - www.upctn.sk. Za žiakov a študentov, ktorí prichádzajú do Trenčína ako do svojho nového prechodného domova, sa modlíme.

⟹ Každú nedeľu pol hodiny pred liturgiou sa v cerkvi deti a mládež modlia sv. ruženec.

⟹ V uplynulom období zaznamenala polícia v Trenčianskom kraji ďalšie podvodné prípady, ktorých obeťami sa stali seniori. Polícia preto, v spolupráci s Cirkvou, prosí a upozorňuje všetkých občanov, aby boli veľmi obozretní a nahlásili každý takýto pokus. Podvodníci ovládajú rôzne manipulatívne techniky, ktorými spracujú staršieho človeka tak, aby podľahol volaniu pomôcť rodine, cudzím osobám a začne konať v prospech podvodníka – väčšinou ide o finančné podvody. Polícia vyzýva seniorov, aby v prípade obdobného konania nevydávali cudzím osobám citlivé údaje ani peniaze a kontaktovali linku 158.

Milodary: 

⟹ Ďakujeme za Vaše milodary: z krstu Niny Barbory Fekete darovali rodičia na cerkov 50,00 €. z krstu Michaela Murgaša darovali rodičia na cerkov 50,00 €. Rodina Pobežalová darovala 45,00 €. Ďakujeme aj za milodary, ktoré ste v tomto týždni zaslali na farský účet.  

Zoznam darcov a výška jednotlivých zbierok a zvončeka za mesiac január 2024 je na nástenke v chráme a bol zaslaný aj mailom. Ďakujeme za Vaše finančné milodary na chrám a pre potreby farnosti. Pán nech odmení všetkým darcom.

Ďakujeme aj za všetky milodary, ktoré ste v tomto období hotovostne, alebo prostredníctvom účtu darovali na dostavbu našej cerkvi a pastoračného centra v Trenčíne. 

FINANČNE PODPORIŤ DOSTAVBU CERKVI V TRENČÍNE I OSTATNÉ FARSKÉ AKTIVITY

môžete kedykoľvek aj prevodom na účet farnosti:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín
IBAN: SK1209000000005029885802

 

Pán Boh zaplať za štedré milodary!

 

 

POMOC UKRAJINE: 
 

⟹ Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na výveske v chráme.

Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc, kontaktujte najbližšie centrum podpory. Radi sa ich ujmeme. Ich zoznam je dostupný na webových stránkach Slovenskej katolíckej charity v sekcii Centrá podpory: Centrá podpory pre odídencov z Ukrajiny | Slovenská katolícka charita

 Naše sestry služobnice v Trenčíne pozývajú bratov a sestry, rodiny, deti i mladých z Ukrajiny na spoločné stretnutia vždy prvú nedeľu a štvrtok v mesiaci o 17:00 hod. do priestorov Cirkevnej materskej škôlky bl. Tarzície na Olbrachtovej ulici v Trenčíne. Pozvánky v ukrajinskom jazyku sú v zadnej časti chrámu a na nástenke. Kontaktná osoba je sestra Petronela SNPM, ktorá Vám rada poskytne podrobnejšie informácie. Srdečne pozývame na „SPILKUVAŇA“. 


Pozvánka - Obrázok 1

Слава Ісусу Христу!

Дорогі  брати і сестри з України, молимося і постимо за Вас та за мир і спокій в Україні. Відкриваємо для Вас свої серця і двері нашої церкви, де хочемо вам дарувати нашу любов і солідарність. Ми з Вами! З нами Бог! Літургійну програму Греко–Католицької парафії св. Кирила і Методія в Тренчині знайдете тут.

Kонтакти для духовної допомоги та підтримки

Mesto Trenčín zverejnilo 
webstránku, na ktorej sú potrebné informácie pre každého kto prišiel do Trenčína z Ukrajiny. Sú tu zhrnuté základné informácie, ktoré môžete vy, alebo človek v núdzi potrebovať: https://trencin.sk/aktuality/trencin-pre-ukrajinu-тренчин-для-україни/

Ak by ste vedeli o konkrétnych potrebách pomoci, prosím kontaktujte nás. V rámci svojich možností budeme pomáhať. Ďakujeme aj všetkým našim farníkom, ktorí už viackrát prejavili svoju bratskú lásku voči núdznym. 

Všetkých zároveň pozývame k modlitbe a solidarite s obyvateľmi Ukrajiny.
Modlime a postime sa za pokoj z hora a za spásu našich duší, za mier na celom svete a osobitne na Ukrajine, za blaho svätých Božích cirkvi a za zjednotenie všetkých. 

 

POĎAKOVANIE:

Bratia a sestry, po úprimnom pozvaní a po slávení historických chvíľ Posviacky našej novej cerkvi v Trenčíne v sobotu 9. júla 2022 i následnej odpustovej slávnosti v nedeľu 10. júla 2022, Vám chcem dnes s hlbokou vďačnosťou Bohu a veľkou radosťou úprimne poďakovať.

Bez menovania, aby som na nikoho nezabudol, ale Pán pozná každého z Vás po mene, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na viacročnej práci pri stavbe chrámu a pastoračného centra a taktiež pri príprave a priebehu sviatočných dní v našej farnosti 9. a 10. júla 2022.

Nie každá generácia má milosť budovať chrám. Nám sa tejto milosti dostalo a verím, že sme za ňu vďační.

Nech posvätné slová liturgie nám túto vďačnosť voči Bohu pripomínajú každý deň: „Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu.“
(z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho)
Požehnanie Pánovo nech je na Vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ku posviacke cerkvi bola vydaná aj skladačka s poďakovaním a pamiatkové obrázky. Prosím zoberte si ich z cerkvi a zaneste aj tým, ktorí prostredníctvom Vás nám počas výstavby pomohli (akokoľvek). Do každej rodiny z farnosti sme pripravili aj farské víno s etiketou k slávnosti a magnetkou. Ak sa ešte ku niekomu nedostalo, prosím, ohláste sa v sakrestii.

Na našej eparchiálnej web stránke je správa z posviacky: V Trenčíne posvätili nový gréckokatolícky chrám - Gréckokatolícka eparchia Bratislava : Gréckokatolícka eparchia Bratislava (grkatba.sk)a Fotogaléria.

Fotogaléria od našej farníčky Lucie Mišíkovej: FOTO
Záznam TV LOGOS z Posviacky chrámu 9.7.2022
Záznam TV LOGOS z Odpustovej slávnosti 10.7.2022Sestry baziliánky zo Sečoviec darovali pre náš nový chrám tri zvony: Počas odpustovej slávnosti v Trenčíne 5.7.2020 boli vystavené v cerkvi aj tri zvony (zvony sú pomenované: sv. Cyril a Metod, Presvätá Bohorodička, Najsvätejšia Trojica), ktoré pre novostavbu našej cerkvi  darovali sestry baziliánky zo Sečoviec. Za tento nádherný dar zo srdca ďakujeme a vyprosujeme sestričkám Božiu odmenu za ich štedrosť. VIAC TU: Zvony pre gréckokatolíkov v Trenčíne

V piatok 1. októbra 2021 na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokróv Presvjatýja Bohoródicy) boli dokončené práce na zvonici našej novej cerkvi. Prvé slávnostné obedňajšie zvonenie na novoinštalovaných zvonoch bolo práve na tento sviatok Pokrova - Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 2021. Vďaka darcom zvonov - sestrám baziliánkam zo Sečoviec, majstrovi zvonárovi Milošovi Rychtárechovi z Trenčianského Jastrabia (ktorý postavil zvonovú stolicu, osadil zvonové hlavice i srdcia do zvonov ), žeriavnikom i všetkým ľuďom dobrej vôle.

Zvony budú od tohto dátumu zvoniť vždy na obed (v týždní veľký zvon, v nedeľu všetky 3 zvony). Po spustení prevádzky cerkvi sa pridá zvonenie pred a počas bohoslužieb. 


OSTATNÉ OZNAMY

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ponúka v zadnej časti chrámu svoj časopis a letáčiky, v ktorom sa môžete oboznámiť s jej činnosťou a kampaňou na najbližšie obdobie. ACN je jedinou celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou, ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.

Viac na: http://acn-slovensko.org/vynimocnezeny/

• Priebežne pripomíname projekt internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov a pútnických miest.

POZOR ZMENA: Z organizačných dôvodov sa mení číslo telefónnej linky nemocničného kaplána vo FN Trenčín. Nové číslo je: 0907 772 446

Rozpis bohoslužieb v nemocničnej kaplnke v Trenčíne ako aj nové telefónne číslo môžete nájsť na výveskách v kostoloch a na nástenkách na jednotlivých oddeleniach FK nemocnice v Trenčíne.

POTRAVINOVÁ BANKA: Dobrovoľníci z Potravinovej banky v Trenčíne pozývajú do dobrovoľníckej služby ľudí s ochotným srdcom, s túžbou pomáhať a chuťou obetovať omrvinku svojho voľného čase. Náplň našej služby je "Záchrana potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti a darovanie týchto potravín pre núdznych". Bližšie informácie o tejto službe, o tom ako fungujeme v rámci TN a ako by ste sa mohli k nám pridať Vám rád porozpráva Tibor Stašák +421944317873

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.

• Oznam pre veriacich k procesu blahorečenia Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR

     Drahí veriaci, informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni.

     Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

Viac: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-ivan-mastiliak/

 PRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci s inými organizáciami:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naša farnosť Trenčín prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapája do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naša farnosť Trenčín v novembri zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a   večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnosti Trenčín zapájame do Zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

 

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU - BOJ PROTI HLADU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka ma názov BOJ PROTI HLADU. Zbierka prebieha formou dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.