14. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa pred Povýšením.
15. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa pp Povýšení.


• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom bude sv. liturgia v utorok 12. septembra 2017 o 17:00 hod. a v piatok 15. septembra 2017 o 8:00 hod.

• Po sv. liturgii v nedeľu 10.9.2017 je pravidelná mesačná zbierka na dostavbu našej cerkvi v Trenčíne. Prosíme o Vašu štedrosť.

• V štvrtok 14. septembra 2017 slávime sviatok Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Pripomíname, že tento sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa. Pred sv. liturgiou o 18:00 hod. bude vyloženie sv. Kríža. Po sv. liturgii bude myrovanie.

• V piatok 15. septembra 2017 – je deň pracovného pokoja. Sv. liturgia bude o 10:30 spojená s krstom nášho farníka Bohuša Chlebu z Ladiec. Keďže je to sviatočný deň, je voľnica.

• V nedeľu 17. septembra 2017 po sv. liturgiách bude jesenná zbierka na Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove. Zároveň túto nedeľu bude eparchiálna odpustová slávnosť v katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.  

•  V nedeľu 24. septembra 2017 bude sv. liturgia v Trenčíne o 10:30 hod. (slovenská). Po sv. liturgii bude krátke stretnutie s rodičmi detí, ktoré sú v 3. ročníku ZŠ ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď.

•  V nedeľu 24. septembra 2017 sa na pútnickej Skalke uskutoční púť seniorov a krojovaných s poďakovaním za úrodu. Program začne o 14:00 hod. pobožnosťou krížovej cesty a vyvrcholí o 16:00 hod. slávnostnou sv. omšou.

• Od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev na Slovensku uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:
1.     Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa,  bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.
2.     Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.
Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.
 
Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.                                                                                                          vladyka Peter Rusnák

• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov nie len na Slovensku, vrátane katedrály v Bratislave.

Pripravované podujatia:

PÚŤ DO FATIMY:
Bratislavská eparchia organizuje 17.10. - 24.10. 2017 Púť do Fatimy (Cena: 475,- €). V rámci púte (kombinovaná doprava autobus – lietadlo) sa navštívia aj Lurdy - La Salette - Santiago de Compostela – Garabandal. Záujemcovia môžu získať viac informácii na farskom úrade, alebo na vyžiadanie zašleme info mailovou poštou.


O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

•  Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


Milodary:

Na stavbu cerkvi v Trenčíne darovali - Priebežne sú darcovia zverejňovaní na našej farskej web stránke: darcovia

Trenčín:
Na stavbu cerkvi v Trenčíne darovali: pri pravidelnej mesačnej zbierke sa v nedeľu 10.9.2017 po sv. liturgii vyzbieralo 311,00 €, rodina Trudičová z Bojníc 50,00 €; rodina Pobežalová z Púchova 50,00 €; Leo Kužela z Trenčína 30,00 €; rodina Rímová z Bratislavy 200,00 €, BZO 120,00 €; Bohu známa osoba 5.000,00 €, Bohu známa rodina 50,00 €; rodina Mikitová z Horne 100,00 €; rodina Marhitych z Brestovca 50,00 €, Ing. Peter Slota z Trenčína 30,00 €. Pri zbierke formou predaja ikon sa v Gréckokatolíckej farnosti Bardejov – mesto vyzbieralo na účel stavby cerkvi 695,00 €; pri zbierke formou predaja ikon sa v Gréckokatolíckej farnosti Bratislava - mesto vyzbieralo na účel stavby cerkvi 2.310,00 €.

Zvonček za mesiac júl 2017 bol v Trenčíne 167,46 €. V pokladničke za obetné sviečky a predaj časopisov sa v mesiaci júl 2017 vyzbieralo 90,21 €.

Prievidza:
Pri zbierke na Podporný fond KBS sa v nedeľu 20.8. 2017 vyzbieralo v Prievidzi 32,52 €. Zbierka bola odoslaná na eparchiálny úrad. Zvonček za mesiac júl 2017 bol v Prievidzi 547,48 € (z toho zvonček počas odpustu 30.7. bol 465,63 €). Gabriela Vaššová z Prievidze darovala na farnosť 10,00 €.
                    
Pán Boh zaplať za štedré milodary!


PRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2016:
Trenčín - farnosť - 42,00 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 26,00 Eur
Prievidza - 18,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 25,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 23.10. 2016 vyzbieralo v našich farnostiech:
Trenčín - 50,50 Eur
Prievidza - 17,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.