4. a 5. nedeľa po Päťdesiatnici

• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

• V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie:
v nedeľu 12.7.2020 o 11:30 hod.
v utorok 14.7.2020 o 17:00 hod.


•  USMERNENIA O VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH sú na úvodnej stránke.

ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ SV. LITURGIE V TRENČÍNE!

Keďže kaplnka sv. Anny v TN, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie aj naďalej sláviť vonku pri poľnom oltári na Novej Skalke pri Trenčíne(pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod. – alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Počas výročnej púte na Skalku 17. – 19.7.2020 – budú sv. liturgie:

- v sobotu 18.7.2020 večer o 21:00 hod. - v jaskyni na Starej Skalke
- v nedeľu 19.7.2020 ráno o 8:00hod. - pri poľnom oltári na Novej Skalke

Kapacitne to nebude nijako obmedzené, treba však dodržiavať aktuálne pravidlá pre verejné bohoslužby. Môžete si na sedenie priniesť z domu aj pútnické stoličky. 

V týždni budú sv. liturgie v kaplnke sv. Anny v Trenčíne. V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie v kaplnke sv. Ondreja. Sv. liturgie budú podľa rozpisu bohoslužieb.

V pondelok 29. júna 2020 je cirkevne prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov našej eparchie. Sviatočná sv. liturgie bude v Trenčíne večer o 18:00 hod. v kaplnke sv. Anny. Po sv. liturgii bude myrovanie, ktoré bude zároveň aj zbierkou na Dobročinné diela Svätého Otca (bývalý názov „Halier sv. Petra“). Ide o finančnú podporu Svätého Otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu cirkev, najmä v prospech najnúdznejších. Zbierku zaviedol ešte v roku 1860 pápež Pius IX.

• Sv. spoveď v prvopiatkovom týždni a zároveň pred našou odpustovou slávnosťou v Trenčíne  bude v kaplnke sv. Anny pred každou sv. liturgiou, podľa rozpisu. V piatok 3.7.2020 budeme od 17:00 spovedať 2 kňazi. Na sv. liturgii o 18:00 bude kázať o. Jozef Durkot z Prievidze.

• V sobotu 4. júla 2020 budeme mať brigádu pri cerkvi – upratovanie a nachystanie priestorov na odpustovú slávnosť. Brigáda začne o 10:00 hod. Prosím o Vašu účasť.

V nedeľu 5. júla 2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť v Trenčíne.

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť

k úcte našich farských patrónov

sv. apoštolom rovných Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

ktorá sa uskutoční  v nedeľu 5. júla 2020

Program:

10:30 hod. sv. liturgia (cirkevnoslovanská) v rozostavanej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1 mája 10, Trenčín).

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. 

- Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi (slovenský), myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

- spoločný farský odpustový obed bude v Pútnickom dome na Skalke pri Trenčíne

Poznámka k farskému obedu: po skončení sv. liturgie bude spoločný farský obed v Pútnickom dome na Novej Skalke pri Trenčíne na ktorý všetkých našich farníkov i hostí srdečne pozývame.

Svoju účasť na obede nám prosím nahláste vopred (počet dospelých porcií aj počet detských), aby sme nachystali dostatok miest, najneskôr však do stredy 1. júla 2020 – najlepšie mailom alebo telefonicky. Príspevok na jednu dospelú osobu bude 10,00 Eur. Deti z farnosti budú mať obed zadarmo. Peniaze sa vyzberajú Vaším príspevkom do odpustového zvončeka počas liturgie.

• V týždni od nedeľu 5. júla 2020 do piatku 10. júla 2020 bude na Chate Trubárka (https://www.trubarka.sk.) pri Trenčíne prebiehať X. ročník Letného eparchiálneho tábora. Preto sv. liturgie vo farnosti nebudú. Prosím o modlitbu za požehnaný priebeh tohto podujatia. Z farnosti Trenčín sa na ňom zúčastní 22 detí.

• Sv. liturgia v Novom Meste nad Váhom bude najbližšie v nedeľu 12. júla 2020.
 

POZVÁNKA NA SLÁVNOSŤ DO ILAVY

Michalovská viceprovincia redemptoristov, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava vás srdečne pozývajú na slávnosť odhalenia a požehnania pamätnej tabule blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR, ktorá sa bude konať v rímskokatolíckom Kostole všetkých svätých v Ilave v sobotu 11. júla 2020.

 

Program sa začne o 11:00 hod. gréckokatolíckou liturgiou

po ktorej o 12:00 hod. bude nasledovať samotné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule na väzenskom múre pred kostolom
 

 

 

• Náš vladyka Peter dáva do pozornosti charitatívne dielo Dobrota pre Afriku. Viac info na stránke http://dobrotapreafriku.sk/

Chlieb sv. Jozefa – nádej pre hladujúcich v čase pandémie, je charitatívne dielo, ktoré pomáha hladujúcim rodinám v období koronavírusovej epidémie v druhej najchudobnejšej krajine sveta - v Stredoafrickej republike. Pozývame Vás k podpore.

• Živé prenosy: K duchovnému prežívaniu nedele a sviatkov Vás pozývame sledovať priame prenosy bohoslužieb z našich chrámov:  Komplexný prehľad online bohoslužieb v Prešovskej metropolii
Sv. liturgie, ktoré boli vysielané z kaplnky sv. Anny v Trenčíne, sa nebudú vysielať. Staršie záznamy sv. liturgii si môžete pozrieť na tomto youtube kanál
 
• V tomto roku je opäť možnosť podporiť našu farnosť Trenčín formou poukázania 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej i právnickej osoby. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava (občianske združenie, ktoré pracuje pri gréckokatolíckej farnosti v Bratislave a máme s nimi dohovorenú spoluprácu), podporíte tým činnosť našej farnosti v Trenčíne. Viac informácií Vám dáme osobne. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z našich chrámov alebo stiahnuť na tejto stránke: https://bratislava.grkatba.sk/darujte-2/

Už vopred Vám ďakujeme. Nahláste nám potom výšku Vašich 2%. 

LEHOTA na 2 percentá sa predlžuje až do obdobia skončenia pandémie.  

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.
Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

• V kaplnkách je k dispozícii nové číslo časopisu SLOVO a MISIONÁR. Elektronickú verziu nášho oficiálneho časopisu SLOVO si môžete stiahnuť tu: https://casopisslovo.sk/eslovo/


Milodary: Trenčín: Na dostavbu cerkvi v Trenčíne v období od 1.6.2020 – do 30.6.2020 darovali: Ing. Jozef Grešš Partizánske 50,00 €; rod. Trnavská Trenčín 5,00 €; Katarína Hložová 20,00 €; BZ Ján Trenčín 50,00 €.  
Pri príležitosti slávnosti 1. sv. spovede detí: Kristián Demčík Trenčín 100,00 €; rodina Mišíková Trenčín 50,00 €; BZ rodina 100,00 €; rodina Dudová Sedliská 20,00 €; Ema Mária Bročková 80,00 €.
Pri pravidelnej mesačnej zbierke sa v nedeľu 14. júna 2020 vyzbieralo po sv. liturgiách v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom spolu 303,00 €.

Finančné dary pripísané v tomto období na farský účet: rodina Pituchová Bratislava 100,00 €; PhDr. Leo Kužela Trenčín 45,00 €; BZO Prievidza 20,00 €; BZ rodina Trenčín 100,00 €; Vladislav Berežný s rodinou Dobrá 50,00 €; Katarína 100,00 €; Marek 100,00 ; BZO 142,00 €; Ing. Peter Slota Trenčín 35,00 €; Pavlína 20,00 €; Martina 60,00 €; Viera Mešková Trenčín 50,00 €; BZ rodina Trenčín 50,00 €; BZO 10,00 €; Pavol 10,00 €; BZO 45,00 €; BZ rodina Trenčín 30,00 €; rodina Letašiová Trenčín 50,00 €; BZO Trenčín 50,00 €; Michal 10,00 €; Renáta 100,00 €.

Zvonček za mesiac máj bol vo farnosti Trenčín 254,67 €; za mesiac jún 376,67 €.

Pri Zbierke na katolícke masmédiá (Rádio Lumen, TV LUX a iné.) sa v nedeľu 24. mája 2020 vyzbieralo v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom spolu 50,10 €.

(Poznámka: Mená (priezviská) darcov uvádzame s ich súhlasom. Mená darcov cez farský účet uvádzame celé v prípade súhlasu darcu. Ak súhlas nemáme a v poznámke nie je uvedené BZO alebo inak vyjadrený nesúhlas s uverejnením – kvôli kontrole vašich darov uvádzame len krstné meno majiteľa protiúčtu).

 

FINANČNE PODPORIŤ DOSTAVBU CERKVI V TRENČÍNE I OSTATNÉ FARSKÉ AKTIVITY

môžete kedykoľvek aj prevodom na účet farnosti:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín
IBAN: SK1209000000005029885802

 

Pán Boh zaplať za štedré milodary!

 

Časopis SLOVO – prosba šéfredaktora 

Slava Isusu Christu!

    Spolubratia v kňazskej službe, chcem vás v tomto novoročnom čase poprosiť, či by ste na nedeľných bohoslužbách v priebehu mesiaca január nemohli znova ponúknuť veriacim odoberanie časopisu Slovo. Prvýkrát sme po dlhých rokoch nárastu s nákladom veľmi výrazne klesli a pre udržanie financovania časopisu potrebujeme zachovať aspoň minuloročný náklad. Nechceme nasledujúci rok zasa zvyšovať minimálny príspevok. Veľká vďaka.
     Bratia a sestry, znovu vám ponúkame časopis Slovo.Zvlášť ho chceme ponúknuť rodinám s deťmi. Dôvodom je séria článkov o kresťanskej výchove, ktorá dokáže pomôcť rodičom pri výchove detí od batoliat až po pubertálny vek. V čísle jedna sme už začali článkom o podstate rodičovstva, ktorý aj mne osobne pomohol po jeho prečítaní zvládnuť v pokoji neľahkú výchovu synov v tomto období. V tomto ročníku pripravujeme články o hraniciach vo výchove, o výchove ťažšie zvládnuteľných detí, o autorite otca a matky... Mohol by som pokračovať ďalej. Ak teda neodoberáte Slovo, tak vám ponúkame možnosť spoznať možno nepoznané a tak ľahšie a správnejšie vychovávať svoje deti. Bližšie informácie o výške príspevku vám povie váš duchovný otec.
Vám, starí rodičia, chcem ponúknuť časopis pre tých vašich synov a dcéry, ktorí sa od vás odsťahovali, často do miest, kde možno iba sporadicky navštevujú cerkev. Objednajte im Slovo nielen teraz, ale každý rok. Tento váš vianočný darček môže pomôcť vašim deťom a ich rodinám, aby zostali v Cirkvi. Možno nie všetko a nie vždy si prečítajú. Ale raz po časopise siahnu a Boh môže dotvoriť vašu i našu snahu im pomôcť. Minimálna výška príspevku je 20 eur. Slovo im bude chodiť na adresu. Tú nadiktujte vášmu duchovnému otcovi a on nám ju prepošle. Alebo ju uveďte do poznámky pri platbe či už šekom, alebo prevodom na účet.
     Do vyčerpania zásob budeme posielať aj staršie tohtoročné vydania časopisu, aby ste o nič neprišli.
     Viac informácií vám poskytne redakcia. Telefónne číslo priamo do redakcie je:
051/756 26 42, 0911 711 263. www.casopisslovo.sk

otec Juraj Gradoš, šéfredaktor

 

Jubilejný rok Klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky v Košickej eparchii

Rok 2020 sa v košickej gréckokatolíckej eparchii slávi ako Jubilejný rok Klokočovskej ikony, pretože od jej zázračného slzenia uplynie tohto roku 350 rokov.

Pri tejto príležitosti bola na Fatimskú sobotu 4. januára 2020 otvorená v areáli pútnického miesta Klokočov jubilejná brána. Stalo sa tak za hlaholu zvonov chrámov košickej eparchie o pol desiatej hodine doobeda, aby sa tak duchovne spojili všetky farské cirkevné spoločenstvá eparchie.

Pozvanie na túto slávnosť prijal vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý predniesol slávnostnú homíliu a odovzdal oficiálny dekrét Apoštolskej penitenciárie o udelení duchovných dobier prislúchajúcich tomuto miestu pre všetkých pútnikov počas Jubilejného roka v Klokočove. Na slávnosti sa zúčastnil aj bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák.

Vo svojej homílii priblížil duchovný odkaz, ktorý nám z udalosti zázračného slzenia spred 350 rokov vyplýva. Vladyka Cyril všetkým pripomenul, že slzy na ikone Presvätej Bohorodičky boli v 17. storočí odpoveďou, znakom spolupatričnosti, súcitu a zdieľanej bolesti s tými, ktorí sa k nej utiekali. Aj keď sme v súčasnosti v mnohých oblastiach na tom rozhodne lepšie ako boli ľudia v 17. storočí – znechutenie, apatia a pocit bezmocnosti z toho, čo sa deje okolo nás, sú podobné. Mária nám dnes neponúka svoje slzy, ale dáva nám možnosť uprieť svoj pohľad do jej láskavých očí. Aj kvôli tomu bolo na 23 miestach východného Slovenska rozmiestnených 23 veľkých bilbordov - ikonických zobrazení Presvätej Bohorodičky z Klokočova.

Po svätej liturgii sa celé modliace spoločenstvo zhromaždilo pred milostivou ikonou Božej Matky. Prvýkrát sa pomodlili Moleben ku Klokočovskej Bohorodičke, ktorý zložil gréckokatolícky kňaz Marko Durlák. Ten pripravuje aj Akatist a pieseň o Klokočovskej ikone, ktoré prvýkrát zaznejú počas púte s Klokočovskou ikonou do Ríma v júni tohto roka. Počas tejto púte príjme 29. júna 2020 ikonu Presvätej Bohorodičky z Klokočova aj pápež František.

Počas celého Jubilejného roka sa uskutoční viacero aktivít a sprievodných podujatí. O všetkých aktivitách je možné získať informácie, ktoré sa priebežne aktualizujú, na webovej stránke www.klokocov2020.grkatke.sk. Jedným z podujatí je aj putovanie kópie ikony Klokočovskej Bohorodičky v košickej eparchii, ktoré vyvrcholí na eparchiálny uspenský odpust 15. augusta 2020. Pri tejto príležitosti eparchia Košice organizuje púť do Ríma v dňoch 27.6. – 2.7. 2020. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke košickej eparchie: www.grkatke.sk

Presvjataja Bohorodice spasi nas! Klokočovská Božia matka, pros Boha za nás!

Spracované podľa grkatke.sk


OSTATNÉ OZNAMY

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ponúka v zadnej časti chrámu svoj časopis, v ktorom sa môžete oboznámiť s jej činnosťou a kampaňou na najbližšie obdobie. ACN je jedinou celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou, ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.

Viac na: http://acn-slovensko.org/vynimocnezeny/

Priebežne pripomíname projekt internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné prenosy bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov a pútnických miest.

POZOR ZMENA: Z organizačných dôvodov sa mení číslo telefónnej linky nemocničného kaplána vo FN Trenčín. Nové číslo je: 0907 772 446

Rozpis bohoslužieb v nemocničnej kaplnke v Trenčíne ako aj nové telefónne číslo môžete nájsť na výveskách v kostoloch a na nástenkách na jednotlivých oddeleniach FK nemocnice v Trenčíne.

POTRAVINOVÁ BANKA: Dobrovoľníci z Potravinovej banky v Trenčíne pozývajú do dobrovoľníckej služby  ľudí s ochotným srdcom, s túžbou pomáhať a chuťou obetovať omrvinku svojho voľného čase. Náplň našej služby je "Záchrana potravín po uplynutí doby minimálnej  trvanlivosti a darovanie týchto potravín pre núdznych". Bližšie informácie o tejto službe, o tom ako fungujeme v rámci TN a ako by ste sa mohli k nám pridať Vám rád porozpráva Tibor Stašák +421944317873

• Piatkové modlitbové pochody, aby naša krajina neratifikovala a neprijala Istanbulský dohovor, od kostola Notre Dame v Trenčíne budú v septembri pokračovať.

Viac: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/

• Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť d