Šiesta nedeľa po Pasche - o slepom 


• V nasledujúcom období sv. liturgie v Trenčíne budú podľa rozpisu Bohoslužieb.

V nasledujúcom týždni sv. liturgiev Trenčíne budú nasledovne:
V pondelok, utorok a v stredu sv. liturgie v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom nebudú.

Vo štvrtok 25. mája 2017  je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgia bude v Trenčíne večer o 18:00 hod.Po sv. liturgii bude myrovanie.
V piatok bude sv. liturgia o 18:00 hod.
Na budúcu nedeľu 28. mája 2017 bude sv. liturgia v Trenčíne o 10:30 hod.(slovenská).

• V Novom Meste nad Váhom bude sv. liturgia vo štvrtok 1.6. 2017 o 17:00 hod. 
 

V piatok 19.5. 2017 vo večerných hodinách zomrel kňaz o. Jozef Mašlej (otec našej farníčky Gabiky Kundovej). Kňazský pohreb bude v Šarišských Sokolovciach v stredu 24. mája o 11:00 hod. Rodine prajeme v mene našej farnosti úprimnú sústrasť v nádeji na slávne vzkriesenie.

Vičnaja jemu pamjať! Christos voskrese!
 

• Pútnické miesto Skalka oznamuje, že od pondelka 22. mája 2017 sa v Diecéznej svätyni na Skalke bude sláviť svätá omša každý deň o 16:00 hod. Zároveň nás o. Peter Beňo pozývame na púť ku Guadalupskej Panne Márii, ktorá sa na Skalke uskutoční najbližšiu sobotu 27. mája. Program začne o 15:00 hod.
 
• Nové SLOVO a MISIONÁR si možete zakúpiť v zadnej časti chrámu.
 
• Letný eparchiálny tábor (LET 2017) bude od nedele, 9. júla 2017 do piatku 14. júla 2017. VII. ročník Letného eparchiálneho tábora, sa tentoraz uskutoční v obci Tajov (pri Banskej Bystrici) v rekreačnom zariadení Hotel Lesák. Nástup do tábora bude v nedeľu, 9. júla v popoludňajších hodinách. Tábor je určený pre deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Viac informácii získate na farskom úrade, kde môžete deti a mladých už aj prihlasovať

• Nové DVD - Krížová cesta so skupinou ANASTASIS: Ponúkame Vám unikátne spracovanie Krížovej cesty so skupinou ANASTASIS na nosičoch DVD (záznam zo živého nahrávania). UVÁDZACIA CENA  je 10 €, zakúpiť si ho môžete v chrámoch.

• Ponuka knihy o. Jozefa Marettu - Sme vo víťaznom tíme - zakúpiť si ju môžete v chrámoch za príspevok 6,00 Eur.
 
•  2 % pre farnosť:  Ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali na možnosť podporiť pastoračné aktivity v našich farnostiach Trenčín a Prievidza poukázaním 2 % (resp. 3%) z Vašich daní. Rozhodlo sa tak urobiť 24 fyzických osôb a 1 právnická osoba. Spolu sa vyzbieralo cca 2.800,00 €. Ak ešte niekto 2% poukázal prostredníctvom o.z. Stauros Bratislava (občianske združenie fungujúce pri našej gréckokatolíckej farnosti v Bratislave), s ktorým máme dohodnutú spoluprácu, prosíme Vás o nahlásenie sumy 2%, aby sme ich v o.z. Stauros vedeli identifikovať pre nás. Veľká vďaka už vopred, za Vašu ochotu. Potrebné tlačivá sú TU.

Od 26.9.2016 začínajú večerné mládežnícke sv. omše v kostole Notre Dame v Trenčíne (o 19:00) a plná prevádzka Univerzitného pastoračného centra na Sihoti. Nový letak s informáciami je na webovej stránke Upc Trenčín.
O aktivitách Univerzitného pastoračného centra na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa študenti môžu informovať na webovej stránke UPC: www.upctn.sk

• Oznamy Pútnického miesta Skalka: čas slávenia bohoslužieb, pozvánky na stavovské púte i informácie o ďalších podujatiach na Skalke môžete nájsť TU.


Milodary:

Na stavbu cerkvi v Trenčíne darovali: darcovia

Na stavbu cerkvi v predchádzajúcom týždni darovali rod. Koštialiková z Beluše 50,00 €; rodina Kopačová z Novej Dubnice 30,00 €; rodina Kulanová z Prešova 100,00 €; rodina Hermanová z Remenín 100,00 €; rodina Dobňáková z Humenného 100,00 €; rodina Jakešová z Trenčína 100,00 €; Bohu známa rodina 1.200,00 €; Helena Slezáková z Trenčína 50,00 €; rodina Pituchová z Bratislavy 100,00 €.

Pri pravidelnej zbierke na stavbu cerkvi sa v nedeľu 14. 5. 2017 vyzbieralo:
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom - 223,40 Eur

Pri zbierke na Seminár I. sa v nedeľu 7.5. 2017 vyzbieralo:
Trenčín - 41,00 Eur
Prievidza - 35,00 Eur

Nové Mesto nad Váhom: V pokladničke za obetné sviečky sa v mesiaci apríl vyzbieralo 53,78 Eur.
                     Pán Boh zaplať za štedré milodary!


PRAVIDELNÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY V NAŠEJ FARNOSTI

CHARITATÍVNE PROJEKTY VO FARNOSTI v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne:

POLIEVKA PRE BEZDOMOVCOV
V zimných mesiacoch môže byť pre mnohých ľudí jedno teplé jedlo denne rozdiel medzi životom a smrťou.
Tento projekt funguje už niekoľko rokov  v mnohých mestách nielen v Európe, ale už aj u nás, na Slovensku. Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu Trenčín sa už niekoľko rokov stará o základné zabezpečenie pre ľudí bez domova a rád by zrealizoval základnú myšlienku tohto projektu aj v Trenčíne. Bohužiaľ  obmedzené finančné i materiálne zdroje nedovoľujú zabezpečiť tento projekt iba zo zdrojov Zboru.
Našim cieľom je v zimných a chladných mesiacoch (november až apríl) uvariť a ponúknuť 15 litrov dobrej hustej polievky ľuďom v núdzi.
Polievka bude vydávaná klientom nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne trikrát do týždňa o 19 tej hodine.
Ale bez pomoci dobrých ľudí je táto myšlienka neuskutočniteľná.
Baví vás varenie? A boli by ste ochotní jedno jedlo navyše raz za čas uvariť? Alebo môžete doviezť uvarené jedlo od kuchára do výdajne?
Ak áno, ak máte chuť pomôcť, či už ako rodina či jednotlivec pridať svoje sily k tomuto projektu akýmkoľvek spôsobom ste vítaní!
Kontakt : p. Švančarová. Tel. : 0904 653 225 - ochotne vám zodpovie všetky vaše otázky.

MESAČNÍK CESTA
Od polovice apríla 2013 stretnete v uliciach Trenčína pouličných predajcov, ktorí distribuujú nový pouličný časopis CESTA. Príspevok za zakúpené číslo je 1,40 € (z toho 0,70 € je pre pouličného predajcu). Distribútormi sú naši bratia a sestry bez domova a sociálne slabí, ktorým pomáhajú v ich ťažkej situácii členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Trenčíne. Kúpou tohto kresťanského časopisu môžeme pomôcť ľuďom bez domova k tomu, aby si slušným spôsobom zarobili na živobytie. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú ľuďom v núdzi.
CESTA je mesačník, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita Prešov s cirkevným schválením Gréckokatolíckeho biskupského úradu Prešov a distribuuje sa prostredníctvom pouličných predajcov, ktorí boli do predaja zapojení v rámci resocializačného procesu.
Časopis Cesta obsahuje zaujímavé rubriky a rôzne odborné a formačné články, nechýba v nej priestor pre duchovné slovo a svedectvá. Zároveň si v nej každý čitateľ nájde aktuálne informácie z diania v charite a Cirkvi. 

SOCIÁLNY ŠATNÍK: 
V Trenčíne bol 11.3. 2013 v budove Mestského hospodárstva Trenčín na Soblahovskej ulici otvorený Sociálny šatník pre ľudí v zložitej životnej situácií. Ľudia v ňom nájdu bielizeň, obuv, hračky, bielu a čiernu techniku, kuchynský riad a ďalšie potrebné veci. Pri prvej návšteve sociálneho šatníka by mali mať so sebou potvrdenie o priznaní sociálnej dávky. Keď sa ním preukážu, vystavia im preukaz klienta so záznamom o veciach, ktoré prijali.
Sociálny šatník je otvorený:
Pondelok a piatok: od 9:00 do 16:00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: od 9:00 do 13:00 hod.
Projekt realizuje Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Sociálne služby mesta Trenčín.
Ľudia do šatníka môžu veci aj priniesť, avšak iba v čase otváracích hodín.
Dohodnúť si individuálny termín na prinesenie vecí je možné telefonicky na č. 0905 461 041 alebo 0911 448 506.

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza prvú nedeľu Veľkého pôstu a v čase Filipovky (pôstneho obdobia pred Vianocami) zapájajú do pravidelných finančných Zbierok na činnosť Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorej poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Viac na: http://www.gkcharita-po.sk/

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Každoročne sa naše farnosti Trenčín a Prievidza v novembri zapájajú do projektu Sviečka za nenarodené deti. Tento projekt sa na Slovensku organizuje predovšetkým preto, aby sme si všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomovali osud detí, ktoré zomreli pri potrate. Zároveň, aby sme v modlitbách a prosbách o Božie milosrdenstvo pamätali na ich rodičov, na tých, čo umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Projekt organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do jeho realizácie farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov na celom Slovensku.
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné okrem modlitby vyjadriť zaobstaraním si originálnej sviečky za určený príspevok a  večer 2. novembra umiestnením horiacich sviečok do okien našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“.
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s mediálnou podporou kresťanských médií. Každý deň zomrie na Slovensku, podľa štatistík, pri umelom potrate cca 24 detí. Naším príspevkom tak každoročne podporíme na Slovensku organizáciu, ktorá v oblasti ochrany života a rodiny pracuje efektívne už niekoľko rokov. Bližšie informácie sú dostupné na www.forumzivota.sk.
Sviečky za nenarodené deti si môžete, za určený  príspevok, zakúpiť pri východe z chrámov každý rok v týždni pred 2. novembrom.

Výťažok z predaja „sviečky za nenarodené deti“ na podporu Fóra života bol v roku 2016:
Trenčín - farnosť - 42,00 Eur
Trenčín - CMŠ bl. Tarzície - 26,00 Eur
Prievidza - 18,00 Eur
Nové Mesto nad Váhom - 25,00 Eur


MISIJNÁ NEDEĽA
Každoročne sa 3. októbrovú nedeľu vo farnostiach Trenčín a Prievidza zapájame do zbierky na misie. Každý náš, aj najmenší milodar, napomáha uskutočňovaniu misijných projektov Cirkvi. Na Slovensku túto činnosť riadi organizácia: Pápežské misijné diela. Viac na www.misijnediela.sk

Pri bierke na MISIE sa v nedeľu 23.10. 2016 vyzbieralo v našich farnostiech:
Trenčín - 50,50 Eur
Prievidza - 17,00 Eur

VINCENTSKÁ RODINA NA SLOVENSKU
Každoročne sa naša farnosť v Trenčíne v septembri zapája do zbierky Vincentskej rodiny na Slovensku, ktorá organizuje zbierky pre chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine a ďalších krajinách podľa aktuálnej potreby. Zbierka prebieha formou  dobrovoľných príspevkou za kúpu medovníkového srdiečka, ktoré sa predávajú po bohoslužbách. V nedeľu 25.9.2016 v Trenčíne kúpou medovníkového srdiečka sme pomohli chudobným sumou 36,00 Eur. Ďakujeme za každý Váš milodar.
Viac na: http://www.bojprotihladu.sk/

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.