Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
1.7. 2024 - 19.7. 2024


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 1.7. 17:00 sv. spoveď od 16:30
+ Matilda a ost. zosnulí v rodine
streda 3.7. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Igor Sloboda
štvrtok  4.7. 17:00 sv. spoveď od 16:30
* Ján s rodinou
piatok 5.7. 10:30 sv. spoveď od 9:30
* kňaz Tomáš
sobota 6.7. 8:00 sv. spoveď od 7:30
+ Ján Babej
nedeľa 7.7. 10:30 * veriacich farnosti
streda 10.7. 18:00  
piatok 12.7. 18:00 + Michal Sokol (ročná)
nedeľa 14.7. 10:30 * Marek Ivan (18 rokov)
pondelok 15.7. 17:00 + Anna, Ján, Jozef a František Hrižoví
streda
bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
17.7. 18:00  
piatok 19.7. 18:00  

* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

š      
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.