Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

19.3. 2017 - 10.4. 2017

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 19.3. 10:30 liturgia sv. Bazila Veľkého
+ Jozef a Jozefína
pondelok 20.3. 18:00 pôstna večiereň
streda 22.3. 18:00 liturgia vopred posvätených darov
+ Helena Labašová
piatok 24.3. 18:00


 
liturgia vopred posvätených darov
+ Valentín, Mária, Michal, Zuzana

21:00 * kaplnka bl. Tarzície
Veľké povečerie s lítiou
sobota 25.3. 10:30 prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke
sv. liturgia, myrovanie
nedeľa 26.3. 10:30 liturgia sv. Bazila Veľkého
* veriacich farnosti
pondelok 27.3. 18:00 pôstna večiereň
streda 29.3. 18:00


 
liturgia vopred posvätených darov
+ Michal, Žofia, František, Zuzana

20:00 * kaplnka bl. Tarzície
Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho
štvrtok 30.3.   Deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho
15:30
* kaplnka bl. Tarzície
liturgia vopred posvätených darov
piatok 31.3. 18:00 liturgia vopred posvätených darov
* Gabriela - poďakovanie
sobota 1.4.   5. pôstna sobota - Akatistová
8:00 * kaplnka bl. Tarzície
Utiereň s akatistom

9:30 * kaplnka bl. Tarzície
sv. liturgia
nedeľa 2.4. 18:00 liturgia sv. Bazila Veľkého
* veriacich farnosti
pondelok 3.4. 18:00 pôstna večiereň
streda 5.4. 18:00 liturgia vopred posvätených darov
 
štvrtok 6.4.   18:00 * kaplnka bl. Tarzície
liturgia vopred posvätených darov
piatok 7.4. 18:00 spoveď od 17:15
liturgia vopred posvätených darov

* Kvetuša
sobota 8.4.   7:30 * kaplnka bl. Tarzície
sv. liturgia
Kvetná nedeľa 9.4. 10:30 liturgia sv. Jána Zlatoústeho, požehnanie ratolestí, myrovanie
* veriacich farnosti
Svätý a veľký pondelok 10.4. 18:00 liturgia vopred posvätených darov
 
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

piatok 24.3. 21:00 Veľké povečerie s lítiou
streda 29.3. 20:00 Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho
štvrtok 30.3. 15:30 Deň Veľkého kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho
liturgia vopred posvätených darov
Akatistová sobota
(5. pôstna)
1.4. 8:00


9:30
utiereň s Akatistom k Presvätej Bohorodičke

sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho
štvrtok 6.4. 18:00 Odchod do večnosti nášho otca sv. Metoda, učiteľa Slovanov
liturgia vopred posvätených darov
sobota 8.4. 7:30 Sobota svätého a spravodlivého Lazára
sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.