Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

14.11. 2021 - 1.12. 2021

 

Bratia a sestry,
vzhľadom na opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády vstúpili do platnosti od 25. novembra 2021, je v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania obmedzené [prakticky zakázané] verejné slávenie bohoslužieb. Povolené je len individuálne vysluhovanie sviatostí - pričom cesta za účelom individuálnej návštevy chrámu a cesta späť je výnimkou zo zákazu.
Preto bude nás bohoslužobný program upravený nasledovne:
TRENČÍN:
Po každej sv. liturgii, bez účasti veriacich s nutnou asistenciou, v kaplnke sv. Anny v Trenčíne (rozpis nižšie) bude možnosť prísť na sv. prijímanie (prípadne sv. spoveď). Liturgie budú prenášané cez našu farskú facebookovú stránku.
Piatok 26.11.2021 - 18:00, čas sv. prijímania 18:50 - 19:30
NEDEĽA 28.11.2021 - 10:30, čas sv. prijímania 11:30 - 13:00
prvopiatkový týždeň
Pondelok 29.11.2021 - 17:30, čas sv. prijímania a sv. spovede 18:20 - 19:30
Streda 1.12.2021 - 17:30, čas sv. prijímania a sv. spovede 18:20 - 19:30
Piatok 3.12.2021 - 17:30, čas sv. prijímania a sv. spovede 18:20 - 19:30
NEDEĽA 5.12.2021 - 10:30, čas sv. prijímania 11:30 - 13:00

Všetky ostatné záležitosti (iný čas sv. spovede a pod. ) po telefonickom dohovore: 0911 812 255

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM:
- kaplnka sv. Ondreja
NEDEĽA 28.11.2021 - 8:00, čas sv. prijímania 9:00 - 9:30
utorok 30.11.2021 - sviatok sv. Andreja, patróna kaplnky - 17:30, čas sv. prijímania a sv. spovede 18:20 - 19:30
NEDEĽA 5.12.2021 - 8:00, čas sv. prijímania 9:00 - 9:30
Všetky ostatné záležitosti po telefonickom dohovore: 0911 812 255
KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 14.11. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 10:30 hod. v kostole Notre Dame (ul. 1. mája) v Trenčíne * veriacich farnosti
pondelok
Začiatok Filipovky
15.11. 18:00 * Mária N. (poďakovanie za prijaté milosti)
streda 17.11. 18:00 * rod. Slezáková a Mráziková
piatok 19.11. 18:00 * Daniela a Lenka s rodinami
sobota 20.11.   8:00 sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície*
15:30 Trnavská novéna
nedeľa
 
Krista Kráľa
Vstup Bohorodičky do chrámu
 
21.11. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 10:30 hod. v kostole Notre Dame (ul. 1. mája) v Trenčíne * veriacich farnosti
pondelok 22.11. 18:00
režim OP*
* rod. Ďurovcová a Daniová
streda 24.11. 18:00
režim OP*
* Daniela a Lenka s rodinami
piatok 26.11. 18:00 + Anton 
nedeľa 28.11. 10:30
neverejná
* veriacich farnosti
pondelok 29.11. 17:30
neverejná
* Filip
streda 1.12. 17:30
neverejná
* rod. Bacíková a Matuščinová
* režim OP* (pozri Covid automat)
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 18.11.   sv. liturgia
 
sobota
Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc
20.11. 8:00
 
sv. liturgia a moleben k bl. Jozafáte
* Mária 
štvrtok 25.11.   sv. liturgia
 
sobota 27.11. 7:45
neverejná
sv. liturgia
* Mária a jej rodina
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 18.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.