Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

11.3. 2019 - 27.3. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 11.3. 18:00 veľkopôstna večiereň s katechézou
streda 13.3. 18:00 služba vopred posvätených darov
+ Marta, Jozef, Irena, Vladimír, Božena
piatok 15.3. 18:00 služba vopred posvätených darov
+ Marta, Jozef, Irena, Vladimír, Božena
nedeľa 17.3. 10:30 Liturgia sv. Bazila Veľkého
pondelok 18.3. 18:00 veľkopôstna večiereň s katechézou
streda 20.3. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Sebastián (3 roky)
piatok 22.3. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Lucia (jubileum)
nedeľa 24.3. 10:30 Liturgia sv. Bazila Veľkého
pondelok
prikázaný sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke
25.3. 18:00 večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho
* veriacich farnosti
streda 27.3. 18:00 služba vopred posvätených darov
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 10.3. 18:00 veľkopôstna večiereň
pondelok 11.3. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
utorok 12.3. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
streda 13.3. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
štvrtok 14.3. 10:00
12:30
3. pôstna hodinka s poklonami
6. pôstna hodinka s poklonami
piatok 15.3. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
sobota
2. zádušná sobota
16.3. 8:00 + zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 17.3.   veľkopôstna večiereň
pondelok 18.3. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
utorok 19.3. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
streda 20.3. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
štvrtok 21.3. 10:00
12:30 
3. pôstna hodinka s poklonami
6. pôstna hodinka s poklonami
piatok 22.3. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
sobota
3. zádušná sobota
23.3. 8:00 + zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
       
       
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.