Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

4.11. 2019 - 18.11. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 4.11. 18:00 + kňaz Teodor Ferko
streda 6.11. 18:00 * Tomáš a jeho rodina
piatok
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam 
8.11. 18:00 + Gabriela Kundová - 40 dňová, panychída
nedeľa 10.11. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 11.11. 17:15
18:00
večiereň
sv. liturgia:
+ Elemír a ost.
streda
Sviatok sv. Jána Zlatoústeho
13.11. 18:00 * na úmysel (p. Timko)
piatok
Začiatok Filipovky.
15.11. 18:00 * rod. Palenčárová
nedeľa 17.11. 10:30 * Viktor a Miroslava (jubileá)
pondelok 18.11. 18:00  
streda 20.11.    
štvrtok
Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu 
21.11. 18:00 sv. liturgia a požehnanie detí, Mariánsky moleben, myrovanie
piatok 22.11. 18:00  
nedeľa 24.11. 10:30 * veriacich farností TN a PD
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

utorok 5.11. 8:00 sv. liturgia
sobota 9.11. 8:00 sv. liturgia
* Ján a Natália
štvrtok 14.11. 10:00 sv. liturgia aj so škôlkármi
sobota 16.11. 9:00 sv. liturgia
+ Helena Kuchtová, panychída
štvrtok
Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu 
21.11. 10:00 mariánsky Moleben a požehnanie detí
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.