Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

4.4. 2021 - 26.4. 2021

 

Od 18.12.2020 sa sv. liturgie budú sláviť bez účasti veriacich (opatrenie RÚVZ pre mesto Trenčín a priľahlé okresy - celú našu farnosť, následne od 1.1.2021 pre celé územie SR). Od 1.4.2021 sa zmenili pravidlá pre vysluhovanie individuálnej pastoračnej služby - je možné prísť na sv. spoveď a sv. prijímanie.
On-line prenos sv. liturgií z kaplnky sv. Anny v Trenčíne i z kaplnky bl. Tarzície v Trenčíne je možné sledovať na facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Trenčín (počas týždňa v skupine Gréckokatolícka farnosť Trenčín). 


- sledovanie živých prenosov bohoslužieb môžete nájsť aj TU

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

Svätá a veľká nedeľa PASCHY 4.4. 10:30  neverejná sv. liturgia
*veriacich farnosti
(v kaplnke bl. Tarzície o 5:00 Utiereň vzkriesenia, sv. liturgia a požehnanie jedla)
Svetlý pondelok
prikázaný sviatok
5.4. 10:30 neverejná sv. liturgia
*veriacich farnosti
- čas na sv. prijímanie 11:40-13:00
Svetlý utorok 6.4. 18:00 + Kvetuša Stoličná
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:45
Svetlá streda 7.4. 18:00 * Marcel, Zuzka, Lenka, Jožko s rodinami
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:45
Svetlý štvrtok 8.4. 18:00 * Dušan Erteľ (narodeniny)
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:45
Svetlý piatok 9.4. 18:00 * Dušan Erteľ s rodinou
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:45
Svetlá sobota 10.4.   sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície o 8:00
+ Ladislav Sedláček (20. výročie) 
Nedeľa - o Tomášovi 11.4. 10:30 *veriacich farnosti
- čas na sv. prijímanie 11:40-13:00
pondelok 12.4. 18:00 + Ľudmila, Zorka a Mária
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
utorok 13.4. 18:00 Juraj Meško
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
streda 14.4. 18:00 * Helena s rodinou 
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
piatok 16.4. 18:00 + Karol Sýkora 
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
sobota 17.4.   sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície o 8:00
* Mária (narodeniny)
nedeľa - o myronosičkách 18.4. 10:30 *veriacich farnosti
- čas na sv. prijímanie 11:40-13:00
pondelok 19.4. 18:00 * Nataška (narodeniny)
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
streda 21.4. 18:00 + Jozef a Anna Chudoví, Mária a Ondrej Sýkoroví
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
piatok
sviatok sv. Juraja, veľkomučeníka
23.4. 18:00 * na úmysel darcu 
- požehnanie oziminy
- čas na sv. prijímanie 19:00-19:30
nedeľa - o porazenom 25.4. čas a miesto podľa aktuálnych opatrení * veriacich farnosti
pondelok 26.4. 18:00 * Jaroslav (narodeniny) 
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

Svetlá sobota 10.4. 8:00 sv. liturgia
+ Ladislav Sedláček (20. výročie) 
sobota 17.4. 8:00 sv. liturgia
* Mária (narodeniny)
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 17.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 17.00

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 17.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.