Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
29.1. 2023 - 13.2. 2023


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 29.1. 10:30 * veriacich farnosti 
pondelok

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. 
Odporúčaný sviatok.

30.1. 17:00 sv. spoveď od 16:30
+ Štefan Cuprák 
streda 1.2. 18:00

19:00
sv. spoveď od 17:30
+ Mária a Ondrej (p. Sýkorová)  
veľká večiereň s lítiou
štvrtok
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. 
Odporúčaný sviatok
2.2. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ Veronika (p. Kopáčová)
požehnanie sviec a myrovanie
piatok
voľnica
3.2. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ Juraj Meško (ročná s panychídou) 
nedeľa 5.2. 10:30 * veriacich farnosti 
pondelok 6.2. 17:00 * Vladimír 
streda 8.2. 18:00 + Karol Sýkora a Jardo (p. Sýkorová)  
piatok 10.2. 18:00 sv. spoveď od 17:30
 
sobota - 1. zádušná 11.2. 8:00  + zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 12.2. 10:30
17:00
* veriacich farnosti 
+ Ján Malega
pondelok 13.2. 17:00 + Pavol a Ema (p. Sýkorová)  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 4.2. 8:00 * za dobrodincov
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.