Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

5.9. 2021 - 20.9. 2021

 


ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ A SVIATOČNEJ SV. LITURGIE V TRENČÍNE!
Keďže kaplnka sv. Anny v TN, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie sláviť, až do odvolania, vonku pri poľnom oltári na Malej Skalke pri Trenčíne (pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod. – alebo podľa aktuálnych farských oznamov.


KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 5.9. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 6.9. 18:00 * Helena (jubileum)
streda
Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, odporúčaný sviatok
8.9. 16:30 16:30 - sv. liturgia v Kaplnke sv. Anny, myrovanie
18:00 - sv. omša (hodová) vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Trenčíne (o. biskup Peter Beňo)
piatok 10.9. 18:00 + Igor Sloboda
od 19:00 - Noc s Bohom v kostole Notre Dame v Trenčíne, v rámci programu o 20:45 Akatist k Presvätej Bohorodičke PLAGÁT 
sobota 11.9.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície* o 9:00 hod., po skončení pomazanie nemocných 
nedeľa 12.9. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 13.9.  17:00
18:00
veľká večiereň s lítiou
sv. liturgia zo sviatku Povýšenia životodárneho Kríža
utorok
Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom, zdržanlivosť od mäsa, odporúčaný sviatok
14.9.    sv. liturgia s pápežom Františkom v Prešove 
streda 15.9. 18:00 * Júlia a Armando
piatok 17.9. 18:00 + Mikuláš Kopáč
40-dňová zádušná sv. liturgia, panychída
nedeľa 19.9. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 20.9. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

utorok 7.9. 16:30  veľká večiereň s lítiou pred sviatkom Narodenia Bohorodičky
štvrtok 9.9. 9:30 sv. liturgia
sobota 11.9. 9:00 sv. liturgia a Pomazanie nemocných vysluhované spoločne v chráme 
sobota 18.9. 8:00 * Danka a celá rodina
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 17.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 17.00

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 17.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.