Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

21.5. 2017 - 12.6. 2017

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 21.5. 10:30 * veriacich farnosti
štvrtok
Nanebovstúpenie Pána
25.5. 18:00 * veriacich farnosti
piatok 26.5. 18:00 * Jozef a Daniela
nedeľa 28.5. 10:30 * veriacich farnosti
streda 31.5. 18:00  
piatok 2.6. 18:00 spoveď od 17:15
5. zádušná sobota 3.6.   zádušná sv. liturgia, hramoty
nedeľa - Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha 4.6.   11:00 hod. sv. liturgia v rámci farského dňa pri kríži na Štilichovci, myrovanie
* veriacich farnosti
Pondelok Svätého Ducha 5.6. 18:00 sv. liturgia
streda 7.6. 18:00  
piatok 9.6. 18:00  
nedeľa 11.6. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 12.6. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa - Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha 4.6. 8:00 sv. liturgia, myrovanie
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.