Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

16.7. 2017 - 31.7. 2017

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 16.7. 10:30 * veriacich farnosti
streda 19.7.   * kaplnka bl. Tarzície
17:00 sv. liturgia
18:00 veľká večiereň
štvrtok - sv. proroka Eliáša
odporúčaný sviatok
20.7. 18:00 + Danka
piatok 21.7. 18:00 + Helena Labašová

sobota - nedeľa
výročná púť na Skalke pri Trenčíne

 
22.7.
23.7.
Plagát sobota 22.7.2017
21:00 hod. - sv. liturgia cirkevnoslovanská v jaskyni na Starej Skalke - celebruje vladyka Cyril Vasiľ SJ
nedeľa 23.7.2017
10:30 hod. sv. omša - celebruje vladyka Cyril Vasiľ SJ
pondelok 24.7.    
piatok 28.7. 18:00 + kňaz Štefan Čierny
nedeľa 30.7.   * kaplnka bl. Tarzície
8:00 sv. liturgia
pondelok 31.7. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 9.7. 8:30 krst a myropomazanie
streda 19.7. 17:00
18:00
sv. liturgia
veľká večiereň
nedeľa 30.7. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.