Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

23.2. 2020 - 9.3. 2020

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 23.2. 10:30


 
* veriacich farnosti
veľkopôstna večiereň s poklonami a vzájomným zmierením bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o  17:00 hod.
pondelok
Začiatok Veľkého pôstu
24.2.    
nedeľa 1.3. 18:00 * veriacich farnosti
veľkopôstna večiereň s poklonami bude hneď po skončení sv. liturgie
pondelok 2.3. 18:00 veľkopôstna večiereň s katechézou
streda 4.3. 18:00 sv. spoveď od 17:30 hod.
služba vopred posvätených darov
* Janka Erteľová
piatok 6.3. 18:00 sv. spoveď od 17:00 hod.
služba vopred posvätených darov

 
sobota - 2. zádušná 7.3.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o  8:00 hod.
nedeľa 8.3. 10:30 Liturgia sv. Bazila Veľkého s krstom
* veriacich farnosti
pondelok 9.3. 18:00 veľkopôstna večiereň s katechézou
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 23.2. 17:00 veľkopôstna večiereň
štvrtok 5.3. 10:00 sv. spoveď od 8:15 do 10:00
3. pôstna hodinka s poklonami
piatok 6.3.   sv. spoveď od 8:15 do 10:00
sobota - 2. zádušná 7.3. 8:00 zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 8.3. 17:00 veľkopôstna večiereň
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.