Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

5.11. 2018 - 19.11. 2018

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 5.11. 18:00 * Lea, Boris, Janko a Michal s rodinami
streda 7.11. 18:00
19:00
* úmysel Eva Gažiová
veľká večiereň
štvrtok
sviatok sv. archanjela Michala a ďalších beztelesných mocností
8.11. 18:00 + Helena Hirková (5. výr.)
piatok 9.11. 18:00 * úmysel Eva Gažiová
nedeľa 11.11. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok
sviatok sv. hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa
12.11. 18:00 * Peter a rodičia
streda 14.11. 18:00 * úmysel Eva Gažiová
piatok 16.11. 18:00 * rodina Erteľová
nedeľa 18.11. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 19.11. 18:00 + Anna Adzimová
streda
sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu 
21.11. 18:00 + Mária a Ján Berežní
po sv. liturgii požehnanie detí
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 15.11. 9:30 sv. liturgia
+ Anna Adzimová
sobota 17.11. 8:00 sv. liturgia
+ Silvester 
utorok
sviatok bl. Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky sestier služobníc
20.11.   sv. liturgia
moleben k bl. matke Jozafáte
štvrtok 29.11.   sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.