Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
10.9. 2023 - 2.10. 2023


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 10.9. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 11.9. 17:00 + Anna Švajdová
streda 13.9. 18:00
19:00
+ Kvetuša Stoličná, panychída
veľká večiereň s lítiou
štvrtok
Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom, zdržanlivosť od mäsa, odporúčaný sviatok
14.9. 18:00 * Juraj (narodeniny)
piatok
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. 
Národný sviatok patrónky Slovenska, voľnica
15.9. 10:30 * Júlia a Armando
nedeľa 17.9. 10:30 * veriacich farnosti
  17.9.
Sv. liturgia v Kaplnke sv. Heleny v Považskej Bystrici (Rozkvet) o 16:30 hod.

 

pondelok 18.9. 17:00 + Karol Švajda
streda 20.9. 18:00 + z rod. Fóbelovej
piatok 22.9. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* Ľudmila Kopáčová (jubileum)
sobota 23.9. 13:00 SOBÁŠ - Andrii Tsvihun a Iryna Hrynchak
nedeľa 24.9. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok
sv. liturgia už zo sviatku Odchodu do večnosti sv. Jána Teológa + požehnanie vína
25.9. 17:00 + Michal a Anna Malastoví, Michal, Anna, Michal, Teodózia
streda 27.9. 18:00 * rod. Lešková a dcéra Martina s rodinou (p. Slobodová)
piatok 29.9. 16:00
zmena času sv. liturgie!
+ kňaz Teodor
sobota 30.9.   sobáš so sv. liturgiou * Michal a Kristína - piaristický chrám Trenčín o 14:00 hod. 
nedeľa
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (Pokrov).
1.10. 10:30 + Gabriela Kundová (4. výročie)
Po sv. liturgii bude Moleben k presvätej Bohorodičke a myrovanie
pondelok 2.10. 17:00 + Etela Kolečanká, zádušná, panychída
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 16.9. 8:00 sv. liturgia
* ďakovná - 95 rokov od príchodu SSNPM na Slovensko
štvrtok 21.9. 10:30 sv. liturgia pre CMŠ bl. Tarzície
* dobrodinec Pavol
sobota 23.9. 8:00 sv. liturgia
* Lívia s rodinou
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.