Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

1.7. 2019 - 31.7. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 1.7.   sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície* o 8:00 hod.
streda 3.7. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Matilda, Emil a Miloslav Ďurmekoví
piatok
Svätí Cyril a Metod 
voľnica
5.7. 10:30 sv. spoveď od 9:45
+ MUDr. Jozef Spaček
nedeľa 7.7. odpust v Trenčíne sv. liturgia v novostavbe cerkvi na ul. 1. mája o 10:30 hod.
* veriacich
pondelok 8.7. 18:00 * Martina a Štefan
streda 10.7. 18:00 * o. Ján Biroš (jubileum)
piatok 12.7. 18:00 + Ing. Mikuláš Lipták a manželka Gabriela
nedeľa 14.7. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 15.7.   sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície* o 18:00 hod.
sobota a nedeľa 20.7.
a
21.7.
púť na Skalke sv. liturgia v kaplnke sv. Anny v Trenčíne nebude
sobota 21:00 sv. liturgia na Starej Skalke - v jaskyni
nedeľa 8:00 sv. liturgia na Novej Skalke - pri poľnom oltári

PLAGÁT

pondelok 22.7. 18:00 * Ruženka Volovárová
streda 24.7. 18:00 * Lukáš (p. Kopačová)
piatok 26.7. 18:00 + Anna Stavarová
nedeľa 28.7.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície* ráno o 8:00 hod.
pondelok 29.7. 18:00 * Helena Viršinská
streda 31.7. 18:00 + Ján a Jozefína (p. Kopačová)
piatok 2.8. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 1.7. 8:00 sv. liturgia
štvrtok 4.7. 8:00 - 9:30 sv. spoveď
sobota 6.7. 8:00 sv. liturgia
štvrtok 11.7. 8:00 sv. liturgia
+ Silvester, Antónia, Silvester a Ján
sobota 13.7. 8:00 sv. liturgia
pondelok 15.7. 18:00 sv. liturgia
štvrtok 25.7. 8:00 sv. liturgia
+ kňaz Jozef a manželka Anna Mašlejoví
nedeľa 28.7. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.