Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

15.9. 2019 - 14.10. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 15.9. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 16.9. 18:00 + Boris a Rozália
streda 18.9. 18:00 * na úmysel (p. Timko)
piatok 20.9. 18:00 * Nórika
nedeľa 22.9. 10:45 sv. liturgia
štvrtok 26.9.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o 18:00 hod
nedeľa 29.9. 10:30 * veriacich farností TN a PD
- požehnanie vína
pondelok 30.9. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Elena Benešová a Anna Siváčková (p. Liptáková)
utorok
Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov)
1.10. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* Monika s rodinou
streda 2.10. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* novomanželia Martin a Gabriela
piatok 4.10. 18:00 sv. spoveď od 17:00
* Dianka Júlia
nedeľa 6.10. 18:00 sv. liturgia
pondelok 7.10. 18:00  
streda 9.10. 18:00 + Jozef (p. Kopáčová)
piatok 11.10. 18:00 + Emília (p. Timko)
nedeľa 13.10. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 14.10. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 19.9. 10:00 sv. liturgia - škôlkárska
* Helena a Mária
štvrtok
Sviatok Odchodu do večnosti sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa
26.9. 18:00 sv. liturgia
piatok
1. v mesiaci
4.10. 8:00 - 10:00 sv. spoveď
sobota 5.10. 8:00 sv. liturgia
* Aleš (jubileum)
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.