Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
25.9. 2022 - 10.10. 2022


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 25.9. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok
Odchod do večnosti sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa, odporúčaný sviatok
26.9. 17:00 + z rod. Fedorňákovej a Berezňaninovej
Po sv. liturgii bude požehnanie vína.
streda 28.9. 18:00 * Božena (jubileum - poďakovanie)
štvrtok 29.9. 18:00 + Anton Šejirman
piatok 30.9. 17:00
18:00
veľká večiereň s lítiou
sv. liturgia: + Gabriela Kundová
sobota
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (Pokrov), odporúčaný sviatok.
1.10. 8:00 * rod. Kundová a Mašlejová
po sv. liturgii bude myrovanie
nedeľa 2.10. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 3.10. 17:00 sv. spoveď od 16:30
* Margita s rodinou
streda 5.10. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* Božena
piatok 7.10. 18:00 sv. spoveď od 17:00
* Jozefa s rodinou 
sobota 8.10. 15:00 sobáš bez sv. liturgie
* Michal a Mária
nedeľa 9.10. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 10.10. 17:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 8.10. 8:00 sv. liturgia  
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.