Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

12.11. 2017 - 11.12. 2017

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa
sviatok sv. Jozafáta
12.11. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok
sviatok sv. Jána Zlatoústeho
13.11. 18:00 + Kvetoslava
nedeľa 19.11. 10:30 * veriacich farnosti
liturgia s krstom Adama Baláža
pondelok
sviatok bl. Jozafáty
20.11.   * kaplnka bl. Tarzície v Trenčíne
17:30 Moleben k bl. Jozafáte
18:00 sv. liturgia
utorok
sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu
21.11. 18:00 * Mária (M. Vasilenko)
po sv. liturgii myrovanie a požehnanie detí
streda 22.11. 18:00 * Lenka Hlaváčová (narodeniny)
piatok 24.11. 18:00 * Lenka Hlaváčová
sobota 25.11. 11:00 sv. liturgia s krstom Timea Čadecká
nedeľa 26.11. 10:30 * Peter Bačišin
pondelok 27.11. 18:00 + Ladislav Madala - 40-dňová
streda 29.11. 18:00 + Mária Sivuľková
piatok 1.12. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ Jarmila a jej rod
nedeľa 3.12.   8:00 * kaplnka bl. Tarzície v Trenčíne, sv. liturgia
10:30 - odpustová slávnosť v Kaplnke sv. Andreja v Novom Meste nad Váhom
pondelok 4.12. 18:00 * Barborka Čuláková
streda
sviatok sv. otca Mikuláša
6.12. 18:00 * Mikuláš Kopač (80 rokov)
piatok
prikázaný sviatok Počatia presvätej Bohorodičky sv. Annou
8.12. 18:00 * veriacich farnosti
nedeľa 10.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 11.12. 18:00 * Lenka Hlaváčová
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok
sviatok bl. Jozafáty (Hordaševskej)
20.11. 17:30
18:00
Moleben k bl. Jozafáte
sv. liturgia
nedeľa 3.12. 8:00 sv. liturgia
* veriacich farnosti
       
       
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.