Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

2.8. 2020 - 23.8. 2020

 

- účasť na bohoslužbách je upravená podľa usmernenia o verejných bohoslužbách. Od 6. mája 2020 sú bohoslužby verejné, ale s obmedzeniami: pozri TU

- sledovanie živých prenosov bohoslužieb môžete nájsť TUKAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 2.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
streda 5.8. 18:00
 
sv. spoveď od 17:30
+ Eleonóra Rybovičová
19:00 - veľká večiereň s lítiou
štvrtok
Premenenie Pána.
odporúčaný sviatok, požehnanie prvotín úrody, myrovanie
6.8. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Jozef a Jozefína (p. Kopáčová)
piatok 7.8. 18:00 sv. spoveď od 17:00
* Matúš F. (p. Slezáková)
nedeľa 9.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* Jana (jubileum)
sobota
Uspenije - Zosnutie Bohorodičky
prikázaný sviatok
15.8. 10:30 * veriacich farností
po sv. liturgii bude požehnanie bylín, mariánsky moleben a myrovanie
12:00 - sv. krst Filipa Masára
nedeľa 16.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
pondelok 17.8. 18:00 * Matúš
streda 19.8. 18:00 * Štefan a Martina
piatok 21.8. 18:00 + Anna Hrižová (8. výročie), Ján, Jozef a František
nedeľa 23.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
pondelok 24.8.    
nedeľa 30.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 8:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota
8.8. 9:00 sv. liturgia * Matúš
štvrtok 20.8. 8:00 sv. liturgia * sr. Laura SNPM
sobota 22.8. 8:00 sv. liturgia * sr. Ester SNPM
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.