Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

14.1. 2018 - 4.2. 2018

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 14.1. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 15.1. 18:00 + Anna, panychída
streda 17.1. 18:00 + z rodu Ďurovec
piatok 19.1. 18:00 * Martin (p. Pilková)
nedeľa 21.1. 10:30 
* Ingrid

* kaplnka bl. Tarzície o 17:00 hod. sv. liturgia:

* veriacich farnosti
pondelok 22.1. 18:00 * na úmysel darcu
streda 24.1. 18:00 + kňaz Edmund Umba
nedeľa 28.1. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 29.1. 18:00 * Meliska a rodičia (p. Pilková)
streda 31.1. 18:00  
piatok
sviatok Stretnutia Pána
voľnica, požehnanie sviec
2.2. 18:00  
nedeľa 4.2. 18:00 * veriacich farnosti
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 18.1. 9:30 sv. liturgia - škôlkárska
* Mária (p. Erteľová)
sobota 20.1. 8:00 sv. liturgia
* členovia modlitbového spoločenstva
nedeľa 21.1. 17:00 sv. liturgia
* veriacich farnosti
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.