Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

18.10. 2020 - 9.11. 2020

 

Slava IC XC!
Drahí bratia a sestry, posielam Vám zopár aktuálnych informácií k životu cirkvi a našej farnosti:
Od soboty 24.10. 2020 sú verejné bohoslužby v chráme opäť zrušené. Momentálne môžete sledovať sväté liturgie cez online prenosy. Tento stav by mal trvať predbežne do nedele 1.11. 2020 vrátane.
- nahlásené úmysly na sv. liturgie budeme telefonicky konzultovať s darcami 
- spoveď zostáva vždy možná po telefonickom dohovore
- na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať,  ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo  vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet  účastníkov vonku obmedzený nebude
- veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a  sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že pre  veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť nedeľu a  sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy  bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce  prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca  jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Účasť  na utierni a večierni, osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie  Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby,  ako sláviť nedeľu a sviatok
- plánované zbierky na Misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sa presunú
-
nakoľko sa  bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich a farnosti  budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), vladykovia prosia  veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do  pokladničky chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne  ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať
- všetky ostatné záležitosti môžete konzultovať telefonicky
S prianím Božieho požehnania, zdravia a trpezlivosti
o. Igor Cingeľ

- sledovanie živých prenosov bohoslužieb môžete nájsť TU


KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 18.10. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 19.10. 18:00 * Štefan a Martina 
streda 20.10. 18:00 + Valentín Timko st. 
piatok 23.10. 18:00 * Matúš a Kevin
nedeľa 25.10.   * veriacich farnosti
pondelok
sv. Demetra, veľkomučeníka 
26.10.   * Alfonz
streda 28.10.   * Matúš a Kevin
piatok 30.10.   * Štefan a Martina 
nedeľa 1.11.    
pondelok 2.11. 18:00 + zosnulí z našej farnosti a našich rodín; panychída
streda 4.11. 18:00 + kňaz Karol (p. Kopáčová)
piatok 6.11. 18:00 * Matúš a Kevin
nedeľa 8.11. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 9.11. 18:00 + Karol, Agnesa, Silvester a Antónia
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 17.10. 16:00
17:00
večiereň
sv. liturgia
 (nedeľná) * Daniel
nedeľa 18.10. 17:00 sv. liturgia * Štefan (jubileum)
pondelok 19.10. 8:00 * Esterka
utorok 20.10. 8:00 * Zuzka a Mirka
streda 21.10. 8:00  
štvrtok 22.10. 17:00 sv. liturgia
piatok 23.10. 8:00 * úmysel za odvrátenie pandémie
sobota 24.10.   + za duše v očistci
nedeľa 25.10.    
pondelok 26.10.    
utorok  27.10.   * Elena (p. Timko)
streda 28.10.    
štvrtok 29.10.    
piatok 30.10.   * Valentín Timko
sobota 31.10.    
nedeľa 1.11.    
pondelok 2.11. 8:00  
       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.