Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

18.5. 2020 - 8.6. 2020

 

- účasť na bohoslužbách je upravená podľa usmernenia o verejných bohoslužbách. Od 6. mája 2020 sú bohoslužby verejné, ale s obmedzeniami: pozri TU

- sledovanie živých prenosov bohoslužieb môžete nájsť TUKAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín


Kapacita kaplnky pri dodržaní rozostupov je max. 25 ľudí, ostatní musia zostať vonku (vonkajšie ozvučenie bude zapnuté)

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 18.5. 18:00 * Danka Ď.
utorok 19.5.   sv. liturgia v NM o 17:00
streda 20.5. 18:00
19:00
* Anička Viršinská
veľká večiereň s lítiou
štvrtok
prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána
21.5. 9:00
18:00

 
sv. liturgia: + kňaz Teodor
sv. liturgia: * veriacich farnosti
po sv. liturgiách bude myrovanie
piatok
zdržanlivosť od mäsa
22.5. 18:00 + z r. Ďurmekovej a Erteľovej
sobota 23.5. 9:00 * Ivan, Svetlana a celá rod.
Siedma nedeľa po Pasche - otcov prvého nicejského snemu 24.5. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
pondelok 25.5. 18:00 * Štefan a Martina
utorok 26.5.   sv. liturgia v NM o 17:00
streda 27.5. 18:00 + Laura
štvrtok 28.5. 9:00 * Júlia a Armand
piatok
zdržanlivosť od mäsa
29.5. 18:00 + Gabriela Kundová
sobota - 5. zádušná 30.5. 8:00 + zádušná sv. liturgia, panychída s hramotami
NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA 31.5. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
Pondelok Svätého Ducha 1.6. 18:00 * Jidka (narodeniny)
piatok
voľnica, 1. piatok v mesiaci
5.6. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ Laura
sobota 6.6. 9:00  
Nedeľa Všetkých svätých 7.6. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Novej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte
* veriacich farnosti
pondelok 8.6.   * Ruženka V. 
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

       
       
       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.