Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
14.4. 2024 - 29.4. 2024


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 14.4. 10:30 * veriacich farnosti 
pondelok 15.4. 17:00 + Werner Hans (zádušná 9-dňová)
streda 17.4. 18:00
19:30
* Matej Vasilenko a celá rodina
* Mária (jubileum)
piatok 19.4. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* Mária a Veronika Petríkové
nedeľa 21.4. 10:30 * veriacich farnosti 
21.4.

 

Sv. liturgiav Kaplnke sv. Heleny v Považskej Bystrici (Rozkvet) o 16:00 hod. 
vedľa kostola Panny Márie Lasaletskej 
* Miroslav a Veronika Frišničoví (10. výročie sobáša)
pondelok 22.4. 17:00 + Libuša Husárová (2. výročie), Ivan Žuk (11. výročie) a Mária Gočová
streda 24.4. 18:00 + Marta a jej rodina (p. Slezáková)
piatok 26.4. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Mária a Ondrej Sýkorovi, Pavol a Ema, Anita a Peter Perďochoví
nedeľa 28.4. 10:30 * veriacich farnosti 
pondelok 29.4. 17:00 + František (od Milana Lorinca)
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 20.4. 8:00 * jubilant Martin  
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.