Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 


PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:
nedeľa 25. septembra 2022 o 8:00 - sv. liturgia + Anna Murínová

nasledujúce: 
utorok 27. septembra 2022 o 17:30 - sv. liturgia a požehnanie vína  + Terézia 
nedeľa 2. októbra 2022 o 8:00 - sv. liturgia
utorok 4. októbra 2022 o 17:30 - sv. liturgia
nedeľa 9. októbra 2022 o 8:00 - sv. liturgia
 

POĎAKOVANIE

Bratia a sestry, po úprimnom pozvaní a po slávení historických chvíľ Posviacky našej novej cerkvi v Trenčíne v sobotu 9. júla 2022 i následnej odpustovej slávnosti v nedeľu 10. júla 2022, Vám chcem dnes s hlbokou vďačnosťou Bohu a veľkou radosťou úprimne poďakovať.

Bez menovania, aby som na nikoho nezabudol, ale Pán pozná každého z Vás po mene, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na viacročnej práci pri stavbe chrámu a pastoračného centra a taktiež pri príprave a priebehu sviatočných dní v našej farnosti 9. a 10. júla 2022.

Nie každá generácia má milosť budovať chrám. Nám sa tejto milosti dostalo a verím, že sme za ňu vďační.

Nech posvätné slová liturgie nám túto vďačnosť voči Bohu pripomínajú každý deň: „Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu.“
(z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

Požehnanie Pánovo nech je na Vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ku posviacke cerkvi bola vydaná aj skladačka s poďakovaním a pamiatkové obrázky. Prosím zoberte si ich z cerkvi a zaneste aj tým, ktorí prostredníctvom Vás nám počas výstavby pomohli (akokoľvek). Do každej rodiny z farnosti sme pripravili aj farské víno s etiketou k slávnosti a magnetkou. Ak sa ešte ku niekomu nedostalo, prosím, ohláste sa v sakrestii.

Na našej eparchiálnej web stránke je správa z posviacky:
V Trenčíne posvätili nový gréckokatolícky chrám - Gréckokatolícka eparchia Bratislava : Gréckokatolícka eparchia Bratislava (grkatba.sk) a Fotogaléria.

Fotogaléria od našej farníčky Lucie Mišíkovej: FOTO

Záznam TV LOGOS z Posviacky chrámu 9.7.2022

Záznam TV LOGOS z Odpustovej slávnosti 10.7.2022        


Aktuálne usmernenia a opatrenia o verejných bohoslužbách sú na úvodnej strane. Pozrite covid automat.

On-line prenos sv. liturgií z našej farnosti je možné sledovať na facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Trenčín 


undefined


 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.