Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie: 
utorok 14. novembra 2017 o 17:00 hod.     

nasledujúce:
štvrtok 23. novembra 2017 o 17:00 hod.
nedeľa 26. novembra 2017 o 8:00 hod.     * veriacich farností TN a PD

 

Odpustová slávnosť ku cti svätého a všechválneho
apoštola Andreja Prvopovolaného

štvrtok 30. novembra 2017 (chrámový sviatok sv. apoštola Andreja)
16:30 hod. sv. spoveď
17:00 hod.
sv. liturgia      + Katarína Žačková

sobota 2. decembra 2017
- sv. spoveď
- veľká večiereň s lítiou (lit. jazyk: slovensky)
- sv. liturgia (lit. jazyk: cirkevnoslovansky)

nedeľa 3. decembra 2017
10:30 hod. - odpustová sv. liturgia (hlavný slúžiteľ: o. Andrej Škoviera)
                   - sprievod okolo chrámu, myrovanie, agapé, spoločný odpustový obed (nahlásiť sa u p. cerkovníčky)

 

Viac na → www.grkatnm.com


 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.