Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 






PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:  
nedeľa 21. novembra 2021 o 8:00 hod.   

nasledujúce:
utorok 23. novembra 2021 o 17:30 hod. v režime OP*   možnosť pristúpiť k sv. prikímaniu bude od 18:35 - 18:50
 

NEDEĽA 28.11.2021 - 8:00 (bez účasti veriacich), čas sv. prijímania 9:00 - 9:30  

utorok 30.11.2021 - sviatok sv. Andreja, patróna kaplnky - 17:30 (bez účasti veriacich), čas sv. prijímania a sv. spovede 18:20 - 19:30
 

NEDEĽA 5.12.2021 - 8:00 (bez účasti veriacich), čas sv. prijímania 9:00 - 9:30  
 
 
Všetky ostatné záležitosti po telefonickom dohovore: 0911 812 255

Usmernenia o verejných bohoslužbách sú na úvodnej strane.

On-line prenos sv. liturgií z kaplnky sv. Anny v Trenčíne i z kaplnky bl. Tarzície v Trenčíne je možné sledovať na facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Trenčín (počas týždňa v skupine Gréckokatolícka farnosť Trenčín). 


undefined


 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary






 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.