V období od 20. júna 2013 do 31. júla 2013 sa vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konala zaujímavá výstava fotografií dodnes zachovaných drevených cerkvi a chrámov na území Slovenska s názvom: Milan Malast – Modlitba dreva. Drevené chrámy na Slovensku.

Výstavu usporiadali: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a autor Ing. Milan Malast v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Výstava sa konala pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Vernisáž sa uskutočnila 20. júna 2013 o 17:00 hod. Výstavu otvoril o. Igor Cingeľ, farár Gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Počas vernisáže odzneli pozdravné slová zo strany usporiadateľov i autora i krásne cirkevnoslovanské liturgické spevy v podaní mužského zboru pri gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne.

Autor vystavovaných fotografií, Ing. Milan Malast zo Starej Ľubovne, má za sebou viacero fotografických výstav nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za svoju fotografickú tvorbu získal viaceré ocenenia. Výstava Modlitba dreva o ňom prezrádza jeho hlboký vzťah k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu našich otcov i k prameňom viery. Prezentované drevené cerkvi a chrámy (53 fotografií) sú neodmysliteľnou súčasťou sakrálnej mozaiky Slovenska. Sú roztrúsené po celom území Slovenska, intenzívne však na území slovenského severo-východu. Prevažná časť z nich patrí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ale sú medzi nimi aj cerkvi pravoslávne, rímskokatolícke kostoly i evanjelické artikulárne chrámy. Historicky cenné, stále živé v udržiavaní viery sa niektoré z nich právom stali súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO.

Súčasťou výstavy boli aj 3 makety drevených gréckokatolíckych cerkvi – z obcí Lukov-Venecia (okres Bardejov), Ruský Potok (okres Snina) a Kwiatoň (Poľsko). Autorom dvoch z nich je Ivan Ševčík z Kubrej, jedna maketa bola zapožičaná z Gréckokatolíckeho farského úradu v Trenčíne.

Výstava priblížila širokej verejnosti skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku i hlboký odkaz živého vzťahu k Bohu, ktorý sa v týchto chrámoch rodil a rozvíjal v minulosti ale aj v súčasnosti. Zo strany usporiadateľov to bol hodnotný vklad k sláveniu jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda.

VIDEO PREZENTÁCIA DREVENÝCH CHRÁMOV

FOTO: Michaela Malastová, Zdenko Štefánik
 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0007
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0012
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0035
 • DSC_0143
 • DSC_0144
 • DSC_0145
 • DSC_0148
 • DSC_0151
 • DSC_0153
 • DSC_0154
 • DSC_0155
 • DSC_0162
 • DSC_0163
 • DSC_0164
 • DSC_0175
 • DSC_0176
 • DSC_0180
 • DSC_0187
 • DSC_0189
 • DSC_0190
 • DSC_0194
 • DSC_0198
 • DSC_0201
 • DSC_0203
 • DSC_0210
 • DSC_0212
 • DSC_0214
 • DSC_0223
 • DSC_0227
 • DSC_0230
 • DSC_0235
 • DSC_0237
 • DSC_0242
 • DSC_0243
 • DSC_0244
 • DSC_0245
 • DSC_0247
 • DSC_0249
 • DSC_0250
 • DSC_0251
 • DSC_0252
 • DSC_0253
 • DSC_0254
 • DSC_0255
 • DSC_0256
 • DSC_0258
 • DSC_0259
 • DSC_0262
 • DSC_0264
 • DSC_0265
 • DSC_0266
 • DSC_0267
 • DSC_0268
 • DSC_0270
 • DSC_0271
 • DSC_0272
 • DSC_0273
 • DSC_0274
 • DSC_0276
 • DSC_0278
 • DSC_0279
 • DSC_0280
 • DSC_0282
 • DSC_0284
 • DSC_0287
 • DSC_0291
 • DSC_0292
 • DSC_0293
 • DSC_0297
 • DSC_0309
 • DSC_0311
 • DSC_0313
 • DSC_0328
 • DSC_0331
 • DSC_0334
 • DSC_0337
 • DSC_0340
 • DSC_0343
 • DSC_0348
 • DSC_0351
 • DSC_0353
 • DSC_0363
 • DSC_0393
 • DSC_0417
 • DSC_0418
 • DSC_0421
 • DSC_0426
 • DSC_0428
 • DSC_0431
 • DSC_0434
 • DSC_0436
 • DSC_0437
 • DSC_0438