Návrh nového kostola

V prípade vašej ochoty podporiť stavbu chrámu, pastoračného centra a fary môžete nám finančne pomôcť nasledovným spôsobom:
  • prevodom, alebo vkladom na náš účet - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín, číslo účtu: 5029885802 / 0900 v tvare IBAN: SK1209000000005029885802

  • poštovým poukazom na náš účet (predtlačený poštový poukaz Vám v prípade záujmu môžeme zaslať na Vašu poštovú adresu)
     
  • formou pravidelných mesačných zbierok