Svätý Otec vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie
Mons. Milana Lacha


 

Vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka k menovaniu nového pomocného biskupa


Pozvánka - Obrázok 1

 
POĎAKOVANIE


Bratia a sestry, po úprimnom pozvaní a po slávení historických chvíľ Posviacky našej novej cerkvi v Trenčíne v sobotu 9. júla 2022 i následnej odpustovej slávnosti v nedeľu 10. júla 2022, Vám chcem dnes s hlbokou vďačnosťou Bohu a veľkou radosťou úprimne poďakovať.

Bez menovania, aby som na nikoho nezabudol, ale Pán pozná každého z Vás po mene, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na viacročnej práci pri stavbe chrámu a pastoračného centra a taktiež pri príprave a priebehu sviatočných dní v našej farnosti 9. a 10. júla 2022.

Nie každá generácia má milosť budovať chrám. Nám sa tejto milosti dostalo a verím, že sme za ňu vďační.

Nech posvätné slová liturgie nám túto vďačnosť voči Bohu pripomínajú každý deň: „Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu.“
(z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

Požehnanie Pánovo nech je na Vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ku posviacke cerkvi bola vydaná aj skladačka s poďakovaním a pamiatkové obrázky. Prosím zoberte si ich z cerkvi a zaneste aj tým, ktorí prostredníctvom Vás nám počas výstavby pomohli (akokoľvek). Do každej rodiny z farnosti sme pripravili aj farské víno s etiketou k slávnosti a magnetkou. Ak sa ešte ku niekomu nedostalo, prosím, ohláste sa v sakrestii.

 

Na našej eparchiálnej web stránke je správa z posviacky: V Trenčíne posvätili nový gréckokatolícky chrám - Gréckokatolícka eparchia Bratislava : Gréckokatolícka eparchia Bratislava (grkatba.sk) a Fotogaléria.

Fotogaléria od našej farníčky Lucie Mišíkovej: FOTO

Záznam TV LOGOS z Posviacky chrámu 9.7.2022

Záznam TV LOGOS z Odpustovej slávnosti 10.7.2022


 

Kонтакти для духовної допомоги та підтримки

Слава Ісусу Христу!
Дорогі  брати і сестри з України,
молимося і постимо за Вас та за мир і спокій в Україні.
Відкриваємо для Вас свої серця і двері нашої церкви,
де хочемо вам дарувати нашу любов і солідарність.
Ми з Вами! З нами Бог!
Літургійну програму Греко–Католицької парафії
св. Кирила і Методія в Тренчині знайдете тут

 
    Pozvánka - Obrázok 1

Zbierka humanitárnej pomoci - hygienické pomôcky, trvanlivé potraviny a iné je možné priebežne prinášať do pastoračného centra pod chrámom v Trenčíne. Veci budeme postupne triediť a podľa požiadaviek distribuovať našim Charitám. Zo srdca ĎAKUJEME!!!
 
   Finančnú pomoc je možné priebežne prinášať v hotovosti do chrámu v Trenčíne prípadne na farský úrad, alebo poslať na účet farnosti s označením v správe pre príjemcu: POMOC UKRAJINE: 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa: IBAN: SK1209000000005029885802
 
   Mesto Trenčín zverejnilo webstránku,na ktorej sú potrebné informácie pre každého kto prišiel do Trenčína z Ukrajiny. Sú tu zhrnuté základné informácie, ktoré môžete vy, alebo človek v núdzi potrebovať: https://trencin.sk/aktuality/trencin-pre-ukrajinu-тренчин-для-україни/
 
   Ak by ste vedeli o konkrétnych potrebách pomoci, prosím kontaktujte nás. V rámci svojich možností budeme pomáhať. Ďakujeme aj všetkým našim farníkom,ktorí už viackrát prejavili svoju bratskú lásku voči núdznym. 
Všetkých zároveň pozývame k modlitbe a solidarite s obyvateľmi Ukrajiny.
Modlime a postime sa za pokoj z hora a za spásu našich duší, za mier na celom svete a osobitne na Ukrajine, za blaho svätých Božích cirkvi a za zjednotenie všetkých. 

NECH PÁN ODMENÍ KAŽDÉHO, KTO POMÁHA!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie vladyku Rusnáka k menovaniu nového pomocného biskupa

USMERNENIA O BOHOSLUŽBÁCH

sa riadia aktuálnym COVID AUTOMATOM  

Slava Isusu Christu!
 
Bratia a sestry, 
Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil vyhlášky, podľa ktorých budú od soboty 26. februára 2022 fungovať prevádzky a hromadné podujatia v režime základ. Pre nás to znamená, že na bohoslužby môžu prísť všetci, ktorí chcú, za dodržania pravidiel, ktoré sú zverejnené TU.
 

Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

 


undefined

 

BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.