LITURGIA:
  
NEDEĽA  2. júla 2017
Sv. liturgia o 18:00 hod. (slovenská)
4. nedeľa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.
Menlivé časti: Tropár z 3. hlasu s. 145 a zo sviatku Uloženia s. 393. Sláva: kondák hlasu.I teraz: kondák zo sviatku Uloženia. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku Uloženia. Antifóny predobrazujúce.
+ o. Jozef a Anna Mašlejoví
Rim 93. zač. (6,18-23);   Mt 25. zač. (8, 5-13)
 
Sv. liturgia v Prievidzi o 10:30 hod. (slovenská)
* za veriacich farností Trenčín a Prievidza
 
Pondelok 3. júla 2017
Sv. liturgia  o 18:00 hod. (cirkevnoslovanská), spoveď od 17:30 hod. 
Svätý mučeník Hyacint.
Menlivé časti z pondelka s. 109.  
Antifóny každodenné.    
+ Matilda Ďurmeková

Rim 109. zač. (12, 4-5.15-21);  Mt 45. zač. (12,9-13)
 
STREDA 5. júla 2017
odporúčaný sviatok
Sv. liturgia  o 10:30 hod. (cirkevnoslovanská), spoveď
Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia  Slovanov. Menlivé časti svätým s. 398.
Antifóny predobrazujúce.  
* rod. Pilková

Hebr 318. zač. (7,26-8,2);   Mt 11. zač. (5,14-19)
 
Štvrtok 6. júla 2017
Nové Mesto nad Váhom - Sv. liturgia  o 17:00 hod.
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.
Menlivé časti zo štvrtka s. 157.
Antifóny každodenné.
* chorý Andrej Lysák
Rim 118. zač. (15,17-29);Mt 49. zač. (12,46-13,3a)
 
Piatok 7. júla 2017
Sv. liturgia  o 18:00 hod. (slovenská), spoveď
Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.
 
Menlivé časti z piatka s. 159. 
Antifóny každodenné.  
* rod. Špačková
Rim 120. zač. (16,1-16);   Mt 50. zač. (13,3b-9)
 
Sobota 8. júla 2017
Kaplnka bl. Tarzície - Dom sestier SNPM - sv. liturgia o 8:00 hod. (slovenská)
Svätý veľkomučeník Prokop.
Menlivé časti zo soboty s. 160.  
Antifóny každodenné.
Rim 97. zač. (8, 14-21);   Mt 30. zač. (9,9-13)
 
NEDEĽA  9. júla 2017
odpustová slávnosť
Sv. liturgia  o 10:30 hod. (cirkevnoslovanská) – v novostavbe cerkvi na ul. 1. mája
V našej farnosti Trenčín je odpustová slávnosť Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov – patrónov farnosti.
5. nedeľa po Päťdesiatnici.
Menlivé časti z hlasu 4. s. 101 a svätým Cyrilovi a Metodovi s. 398.
Antifóny predobrazujúce.
* za veriacich farností Trenčín a Prievidza
Rim 103. zač. (10, 1-10);   Mt 28. zač. (8, 28 – 9,1)
Po sv. liturgii bude Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, sprievod okolo chrámu a myrovanie.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.