BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Christos voskrese!
 

o. Igor Cingeľ
                                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Darujte 2%
 
Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich občianskému združeniu SOLÚN TRENČÍN, ktoré pracuje pri Gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne, podporíte pastoračné aktivity v našej farnosti. 

 
Vaše poukázané finančné prostriedky (podiel zaplatenej dane z príjmov) budú v roku 2021 použité na priamu prácu s deťmi a mládežou (podpora aktivít) a na dokončenie a zariadenie Pastoračného centra pod Gréckokatolíckym chrámom v Trenčíne.  
 
Údaje o OZ Solún Trenčín napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia alebo do Daňového priznania uviesť o OZ Solún Trenčín sú:
 
IČO: 42298440
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Solún Trenčín 
Sídlo: 1. mája 7643/10, 91101 Trenčín 

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!


Prinášame krátky film sr. Ivy Kúšikovej SSpS o výstavbe nového chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Film prináša krátku chronológiu výstavby ako aj zábery z odpustovej slávnosti 5. júla 2020.

 

POĎAKOVANIA:

Ďakujeme sr. Ive Kúšikovej SSpS za vytvorenie filmu a vyprosujeme jej Božie požehnanie pri jej práci a misii.

Počas odpustovej slávnosti v Trenčíne 5.7.2020 boli vystavené v cerkvi tri zvony (zvony sú pomenované: sv. Cyril a Metod, Presvätá Bohorodička, Najsvätejšia Trojica), ktoré pre novostavbu našej cerkvi  darovali sestry baziliánky zo Sečoviec. Za tento nádherný dar zo srdca ďakujeme a vyprosujeme sestričkám Božiu odmenu za ich štedrosť.
VIAC TU:
Zvony pre gréckokatolíkov v Trenčíne

USMERNENIA O BOHOSLUŽBÁCH

Od 18.12.2020 sa sv. liturgie v Trenčíne budú sláviť bez účasti veriacich (opatrenie RÚVZ pre mesto Trenčín, priľahlé okresy a celú našu farnosť
Riaditeľ (minv.sk)).


Prehľad online gréckokatolíckych bohoslužieb celej

Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

 


undefined

 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.