BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

V pondelok 27. júna 2016 o 15:30 hod. bude v CMŠ bl. Tarzície  
(Olbrachtova 28, Trenčín) odpustová slávnosť ku cti patrónky škôlky
bl. mučenice Tarzície.

Sv. liturgiu bude sláviť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha,
svojou prítomnosťou nás poctí aj
matka generálna predstavená sestier služobníc Teresa Slota z Ríma
a provinciálna predstavená sr. Petra Sičáková.
Touto slávnosťou oficiálne ukončíme školský rok a poďakujeme Bohu za jeho dobrodenia.
                                        Srdečne Vás pozývame. Tešíme sa na Vás.


Pozývame deti a mládež na LET 2016 - Letný eparchiálny tábor,
ktorý sa uskutoční na Telgárte
od 3.7.2016 - do 8.7.2016.
Viac informácii TU.


 

Viac o aktivitách CPR Trenčín TU!

 

POZVÁNKA DO ILAVY
23.7.2016

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť vo väznici v Ilave pri príležitosti 40. výročia úmrtia blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka, prešovského svätiaceho biskupa 
v sobotu 23. júla 2016 o 9:30 v Ilave.


Program TU    

POZVÁNKA NA ODPUST
10.7.2016

Srdečne Vás pozývame
na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov našej farnosti i budúceho chrámu 
ktorá sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2016.


 

Program:
10:30
- cirkevnoslovanská sv. liturgia v kaplnke sv. Anny v Trenčíne
hlavný slúžiteľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
- Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi (v slovenskom jazyku) a myrovanie
- sprievod k farskej budove na ul. 1. mája 10 s čítaním sv. Evanjelií
- požehnanie novej farskej budovy
- požehnanie hlavného kríža, ktorý bude vztýčený na vrchol veže rozostavaného farského chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne
- agapé

 

PÚŤ NA SKALKU PRI TRENČÍNE
16.7. - 17.7. 2016


V sobotu 16. júla 2016 a v nedeľu 17. júla 2016 sa uskutoční výročná púť na Skalku pri Trenčíne.
V programe púte budú aj 2 gréckokatolícke sv. liturgie:
v sobotu 16.7.2016 o 21:00 (v cirkevnoslovanskom jazyku) na Starej Skalke - v jaskyni.
v nedeľu 17.7.2016 o 8:00 (v slovenskom jazyku) na Novej Skalke - pri poľnom oltári.

Celý program púte si môžete pozrieť na plagáte TU.

Srdečne pozývame!


Pozn.: Z dôvodu púte sv. liturgia v nedeľu 17.7.2016 v kaplnke sv. Anny v Trenčíne nebude!