Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)najbližšie:
nedeľa 26. marca 2017 - 15:00 hod.                               + Jozef Čavojčin
- po sv. liturgii 26.3. bude slávená sviatosľ pomazania nemocných

nasledujúce:
nedeľa 2. apríla 2017 - 10:30 hod.     
Kvetná nedeľa 9. apríla 2017 - 7:00 hod.   

Bohoslužobný poriadok (všeobecný)

1. nedeľa v mesiaci - 10:30 hod.

2. a 4. nedeľav mesiaci - 15.00 hod. 

3. nedeľav mesiaci - 7:30 hod. u sestričiek 


liturgie sú slovenské s cirkevno-slovanskými časťami. 3. nedeľu je liturgia cirkevnoslovanská.
5. nedeľu v mesiaci sv. liturgie v Prievidzi nebývajú.
 
Výnimky:

- 3. nedeľu v mesiaci (ak nie je vyhlásené inak) sú sv. liturgie v kaplnke pastoračného centra na Námestí slobody v Prievidzi (vedľa sr. mariánok) o 7:30 hod.
- na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 16. apríla 2017 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

 

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza