Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa chrámu bohoslužieb:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:30
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!
 

Najbližšie slávené liturgie

Deň Čas Bohosluža Úmysel
31.7. Sobota 15:00 Liurgia. Prenesenie zo zajtrajšieho dňa: 
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.
+Martin
31.7. Sobota 15:45 Veľká večiereň s lítiou k sviatku sv. Sedmopočetníkov  
1.8. Nedeľa 10:30 Archijerejská sv. liturgia. 1. hlas, Sedmopočetníci. Odpust (hody) našej farnosti. Myrovanie
Farské oznamy
*za veriacich farnosti
3.8. Utorok 7:45
Liturgia. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmát, Faust.
+z rod. Martina, Kataríny
6.8. Piatok 15:30 Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Adorácia. Odporúčaný sviatok. Myrovanie. *Dominik a Lenka, Peter a Júlia
8.8. Nedeľa 10:30 Liturgia. 2. hlas. 11. nedeľa po Päťdesiatnici.  *za veriacich farnosti
9.8. Pondelok 15:45 Liturgia. Poprazdenstvo Premenenia Pána. Svätý apoštol Matej. *Jaroslav s rod. (BP)
12.8. Štvrtok 7:45 Poprazdenstvo Premenenia Pána. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. *Michal s rod. (BP)
14.8. Sobota 19:15 Akatist k presvätej Bohorodičke v rámci Mariánskej púte  
15.8. Nedeľa 7:30 3. hlas. 12. nedeľa po Päťdesiatnici. Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Myrovanie *za veriacich farnostiHlas Sedmopočetníkov - dvojtýždenník

1.8.2021
18.7.2021
4.7.2021, 20.6.2021.
6.6.202123.5.2021,  9.5.202124.4.202131.1.202128.12.202013.12.202029.11.2020
15.11.202025.10.202011.10.202028.9.202013.9.202030.8.202016.8.20203.8.2020
19.7.20205.7.202021.6.2020,  7.6.202024.5.2020,10.5.202025.4.2020
29.3.202015.3.20201.3.202016.2.20202.2.202019.1.20201.1.2020


1. augusta 2021 sa uskutoční odpust (hody) ku sviatku Sedmopočetníkov, patrónov našej farnosti

Program:
31.7.2021 15:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
31.7.2021 15:50 Veľká večiereň s lítiou (s posvätením chleba, vína, oleja a pšenice)
1.8.2021 10:30
Archijerejská svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
predsedá vladyka Peter Rusnák, biskup Bratislavskej eparchie
myrovanie, sprievod okolo chrámu s čítaniami 4 evanjelií

Všetci ste srdečne vítaní. 
Viac informácií: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

OPATRENIA pri účasti na liturgiách a návštevách chrámu do odvolania:

- dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi (neplatí pre ľudí žijúcich v jednej domácnosti)
- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami - respirátor FFP2 alebo obdobný (KN95, FFP3).
- negatívny test nie je nutný
- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky alebo používame rukavice
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum
- SVÁTE PRIJÍMANIE sa podáva STRIKTNE na ruku (alebo veriaci si berie sám z diskosu).

Dišpenz od účasti na svätých liturgiách

Stále je v platnosti biskupmi vyhlásený dišpenz od povinnej účasti na svätých liturgiách v prikázané sviatky a nedele.
Ak ste v ohrozenej skupine ľudí covidom (starší ľudia, ľudia s chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva, ľudia s oslabenou imunitou, pred plánovaným operačným zákrokom, ... ) je na vašom zvážení účasť na liturgii. Vyhnite sa riziku nákazy. 

 


Možnosti podpory našej farnosti: 

Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

O farnosti

IČO farnosti: 42274966

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Farská rada

Ďňa 23.2.2020 prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 

Uvedenie nového správcu farnosti v Prievidzi

Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.