Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


najbližšie:
nedeľa 9. decembra 2018 - 15:00 hod.        + František Babušík

nasledujúce:         
nedeľa 16. decembra 2018 - 7:00 hod.        + Ján a Mária Labíkoví
nedeľa 23. decembra 2018 - 10:30 hod.        + Ján (p. Kačerová) 

pondelok 24. decembra 2018 - 14:00 hod. - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
utorok 25. decembra 2018 - 10:30 hod. - sv. liturgia, myrovanie
streda 26. decembra 2018 - 10:30 hod. - sv. liturgia
utorok 1. januára 2019 - 10:30 hod. - sv. liturgia, myrovanie
nedeľa 6. januára 2019 - 10:30 hod. - sv. liturgia, veľké svätenie vody a myrovanieBohoslužobný poriadok (všeobecný)

1. nedeľa v mesiaci - 10:30 hod.

2. a 4. nedeľa v mesiaci - 15:00 hod. 

3. nedeľa v mesiaci - 7:00 hod. (alebo podľa aktuálnych oznamov) 

             5. nedeľu v mesiaci sv. liturgie v Prievidzi nebývajú.

liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami.

 
Výnimky:

- na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 21. apríla 2019 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

 

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.