Každoročne sa v súvislosti so slávením liturgickej spomienky sv. Andreja-Svorada a Beňadika (vo východnom cirkevnom kalendári 18. júla, v západnom cirkevnom kalendári 17. júla) koná púť na Skalku pri Trenčíne, kde títo dvaja svätí mnísi-pustovníci žili na začiatku 11. storočia.

Do bohatého programu výročnej púte sa už viac rokov zapája aj trenčianska gréckokatolícka farnosť. V sobotu 20. júla 2013 o 21:00 hod. slávil o. Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár v Trenčíne, cirkevnoslovanskú sv. liturgiu v jaskyni na Starej Skalke. Liturgiu, ktorú svojím nádherným chórovým spevom sprevádzal Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrilomethodeon z Bratislavy, sa v hojnom počte zúčastnili veriaci oboch obradov.

V nedeľu ráno 21. júla 2013 o 8:00 hod. slávil pri hlavnom poľnom oltári na Novej Skalke slovenskú sv. liturgiu protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba, kantorovali kantori z trenčianskej gréckokatolíckej farnosti. Kazateľ v homílii povzbudil všetkých prítomných k prežívaniu svojho životného povolania bez znechutenia. Každý má svoje vlastné povolanie. Kňazi, rehoľníci, inak zasvätení, manželia, slobodní, deti… Veľakrát spoznávame na svojom živote neschopnosť žiť svoje povolanie naplno. Prichádzajú prekážky a ťažkosti z vonkajšieho prostredia, ale i od nás samotných. Sme rozčarovaní, znechutení, vysilení a nevidíme zmysel kráčať ďalej.

Protosynkel v tejto súvislosti poukázal na apoštola Petra, ktorého Kristus vyzval, aby kráčal po vode. Začína sa však topiť, lebo vidí svoju ľudskú neschopnosť a premožený strachom začína byť maloverný. Napĺňať svoje povolanie môžeme len uistením, že Ježiš je s nami, že je pred nami. Že moje povolanie nie je moje, ale jeho. A on nás opäť volá: „Poď!“ (porov. Mt 14, 22-34).

Púť vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou o 10:30 hod., ktorej predsedal apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons. Mario Giordana. Tohtoročná púť bola spojená aj s oslavou 930. výročia kanonizácie dvojice týchto svätcov. Pri tejto príležitosti vydal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák aj pastiersky list. V ňom poukázal na význam týchto svätcov v histórii a rozšíreniu ich kultu, ktorý je doložený na viacerých poľských miestach, no najmä v Tropie pri Tarnove, odkiaľ mal Svorad prísť do Nitry. Na začiatku 13. storočia sa spomína úcta k nemu i na Morave. V súčasnosti sú relikvie svätých Svorada-Andreja a Beňadika rozšírené vo viacerých kostoloch i mimo hraníc Slovenska. Najväčšia časť je uložená v historickom relikviári, ktorý bol vložený do nového oltára Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre (22. septembra 2009 pri konsekrácii nového oltára).

Ružena Volovárová, Trenčín
Foto: Igor Meško

 • P1110370
 • P1110371
 • P1110372
 • P1110373
 • P1110374
 • P1110375
 • P1110376
 • P1110377
 • P1110378
 • P1110379
 • P1110380
 • P1110381
 • P1110382
 • P1110383
 • P1110384
 • P1110385
 • P1110386
 • P1110387
 • P1110388
 • P1110389
 • P1110390
 • P1110391
 • P1110392
 • P1110393
 • P1110394
 • P1110395
 • P1110396
 • P1110397
 • P1110398
 • P1110399
 • P1110400
 • P1110401
 • P1110402
 • P1110403
 • P1110404
 • P1110405
 • P1110406
 • P1110407
 • P1110408
 • P1110409
 • P1110410
 • P1110411
 • P1110412
 • P1110413
 • P1110414
 • P1110415
 • P1110416
 • P1110417
 • P1110418
 • P1110419
 • P1110420
 • P1110421
 • P1110422
 • P1110423