Od 16. apríla 2013 do 18. apríla 2013 (utorok až štvrtok) sa konalo vo filiálnom chráme – kaplnke sv. Ondreja v Novom Meste nad Váhom Tríduum (trojdňovú duchovnú obnovu) ku cti blaženého Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorú viedol o. Atanáz Mandzák CSsR., redemptorista z Michaloviec.

V rámci duchovnej obnovy bola každý deň slávená sv. liturgia s tematickou kázňou, k verejnej úcte boli vyložené relikvie bl. Metoda, slávil sa Moleben k bl. Metodovi i Akatist k Matke ustavičnej pomoci. Každý deň bola možnosť pristúpiť ku sv. spovedi – aj generálnej. V stredu 17.4. sa v kaplnke  vysluhovala sviatosť pomazania chorých.
 • DSCN8851
 • DSCN8852
 • DSCN8853
 • DSCN8854
 • DSCN8855
 • DSCN8856
 • DSCN8857
 • DSCN8858
 • DSCN8859
 • DSCN8860
 • DSCN8861
 • DSCN8862
 • DSCN8863
 • DSCN8864
 • DSCN8865
 • DSCN8866
 • DSCN8867
 • DSCN8868
 • DSCN8869
 • DSCN8870