V sobotu 16. júla 2016 a v nedeľu 17. júla 2016 sa konala výročná púť na Skalku pri Trenčíne. V rámci programu boli aj dve gréckokatolícke sv. liturgie – v jaskyni na Starej Skalke v sobotu večer o 21:00 hod. v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup a v svätyni sv. Andreja – Svorada a Beňadika na Novej Skalke v nedeľu ráno o 8:00 v slovenskom jazyku, ktorú slávil o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie.

Tohtoročnej púte, napriek nepriazni počasia, sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich. Púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou o 10:30, ktorej predsedal  nitriansky diecézny biskup  Mons. Viliam Judák spolu s vladykom Milanom Lachom SJ a ostatnými kňazmi a diakonmi.

V sobotu v doobedňajších hodinách bola na Skalke Púť zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska, ktorú viedol vladyka Milan Lach Sj, pomocný prešovský biskup, ktorý je predseda rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov pri KBS. O 11:00 hod. slávil vladyka Milan, spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom  Judákomsv. omšu. Na púti zdravotníkov sa zúčastnili aj gréckokatolícki veriaci z Prešova, konkrétne z Domu sv. Kozmu a Damiána spolu so sestrami služobnicami a pracovníci Gréckokatolíckej charity Prešov.

Program Púte Skalka 2016

Sobota 16.7.2016:
 • 09:30 – 13:00 – Púť zdravotníckych pracovníkov
 • 09:30 Privítanie pútnikov na kláštore na Veľkej Skalke, litánie, procesia k svätyni
 • 10:30 Svedectvá zdravotníckych pracovníkov
 • 11:00 Sv. omša, celebruje vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, predseda rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov pri KBS, homíliu prednesie p. Ján Ďačok SJ
 • 15:00 Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2016 (kláštor – Stará skalka)
 • 17:00 Príležitosť ku sv. spovedi
 • 17:45 Krížová cesta
 • 19:00 Sv. omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy
 • 20:30 Posvätný ruženec s prednáškou o ružencovom bratstve, vedie P. Melichar Matis OP, promotor pre ruženec
 • 21:00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup (kláštor – Stará skalka)
 • 21:30 Koncert kresťanskej hudobnej skupiny Paprsky
 • 23:00 Sv. omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy s udelením novokňazského požehnania
 • 24:00 Začiatok celonočnej adorácie v duchu modlitieb TAIZÉ
Nedeľa 17.7.2016:
 • 06:00 Sv. omša, celebruje Peter Beňo, miestny farár
 • 08:00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje o. Vladimír Skyba, vikár Gréckokatolíckej bratislavskej eparchie
 • 09:45 Posvätný ruženec
 • 10:30 Slávnostná sv. omša, celebruje nitriansky diecézny biskup  Mons. Viliam Judák
 • 12:00 – 19:00 Prehliadka kláštora na Starej Skalke
 • 15:30 Sv. omša pre chorých

 • P1150646
 • P1150651
 • P1150652
 • P1150662
 • P1150664
 • P1150665
 • P1150667
 • P1150669
 • P1150671
 • P1150672
 • P1150686
 • P1150694
 • P1150695
 • P1150699
 • P1150702
 • P1150704
 • P1150707
 • P1150710
 • P1150716
 • P1150720
 • P1150724
 • P1150732
 • P1150734
 • P1150735
 • P1150738