V gréckokatolíckej farnosti Trenčín sa v nedeľu 10. júla 2016 konala odpustová slávnosť na sviatok svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov.

Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v kaplnke sv. Anny v Trenčíne, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Spolu s ním liturgiu slávili o. Peter Sabol, o. Igor Cingeľ, o. Rastislav Firment a o. Michal Kuruc. Vladyka Peter v homílii poukázal na dôležitosť zachovávania tradícií, ktoré nám odovzdali naši apoštoli sv. Cyril a Metod. Na prvom mieste a najdôležitejšou je tradícia ohlasovania radostnej zvesti o Božej láske k človeku, ktorá je nemenná, aktuálna, stále živá a verná.  

Po sv. liturgii nasledovalo myrovanie a liturgický sprievod s čítaním 4 Evanjelií, ktorý nebol, ako to zvyčajne býva okolo chrámu, ale na ceste k rozostavanému novému gréckokatolíckemu chrámu sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája v Trenčíne. V ňom sa slávil Moleben k našim vierozvestcom,  po ktorom vladyka Peter  požehnal hlavný trojramenný kríž, ktorý bude umiestnený na veži chrámu. Následne sa sprievod presunul do novej farskej budovy v blízkosti chrámu, ktorú vladyka požehnal. Vo farskej budove je umiestnený byt pre kňaza a kancelária farského úradu. Miestny farár, o. Igor Cingeľ, poďakoval vladykovi za požehnanie kríža i fary a vyjadril nádej, že s Božou pomocou a prispením dobrých ľudí sa dielo stavby chrámu čoskoro zavŕši a obe stavby, farská budova aj chrám, pod ktorým je umiestnené pastoračné centrum, budú slúžiť svojmu účelu na Božiu slávu a úžitok veriacich.

Záver slávnosti patril poďakovaniam všetkým dobrodincom, mnoholitsvijám a spoločnému agapé v novopožehnanej fare, ktoré pokračovalo odpustovým obedom v miestnej reštaurácii.

 • P1150442
 • P1150465
 • P1150468
 • P1150471
 • P1150473
 • P1150481
 • P1150485
 • P1150489
 • P1150490
 • P1150494
 • P1150495
 • P1150497
 • P1150499
 • P1150500
 • P1150502
 • P1150512
 • P1150515
 • P1150516
 • P1150520
 • P1150522
 • P1150526
 • P1150531
 • P1150545
 • P1150549
 • P1150552
 • P1150558
 • img1
 • img3
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8