Nezabudnuteľné historické chvíle prežila naša gréckokatolícka farnosť v Trenčíne, keď bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák posvätil a položil základný kameň nášho nového gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov v Trenčíne. Slávnosť sa konala v šiestu nedeľu po Pasche (25. mája 2014) a okrem miestnych trenčianskych gréckokatolíkov sa na nej zúčastnili aj farníci z filiálky Nové Mesto nad Váhom, gréckokatolíckych farností Prievidza, Bratislava a veriaci z Trenčína a okolia.

Slávnosť sa začala za bohatej účasti Božieho ľudu archijerejskou sv. liturgiou v kaplnke sv. Anny v Trenčíne (ktorú našej gréckokatolíckej farnosti pre pravidelné bohoslužby prepožičiava Rímskokatolícka cirkev) a predsedal jej vladyka Peter, spoluslúžili miestny duchovný o. Igor Cingeľ, o. Peter Sabol – kancelár eparchiálneho úrada a o. Jozef Mašlej (t.č. na odpočinku).

Po liturgii sa zhromaždenie odobralo v sprievode na pozemok (ul. 1. mája, Trenčín), na ktorom sa bude budovať nový chrám, pastoračné priestory a farská budova. Tam eparcha podľa starobylých zvykov pri zakladaní nového chrámu dookola okiadzal miesto budúcich základov chrámu, posvätil a do základov položil základný 29-kilogramov vážiaci kameň chrámu a vztýčil kríž na mieste, kde bude stáť svätý prestol.

Do kameňa sa pred jeho položením do základov vložila Zakladajúca listina chrámu, ktorú, po jej prečítaní, svojou pečaťou a podpisom potvrdil vladyka Peter. Po vladykovi sa na listinu podpísali všetci prítomní kňazi, členovia kurátorského zboru farnosti, primátor mesta, architekti chrámu a zástupcovia zhotoviteľov chrámu – firmy AGS s.r.o. Prievidza. Na slávnosti položenia kameňa bol prítomný aj miestny rímskokatolícky dekan Mons. Milan Kupčík a ďalší kňazi, ktorí pôsobia vo farnostiach trenčianskeho dekanátu: vdp. Peter Beňo, farár v Soblahove, vdp. Emil Kresáň farár v Trenčíne- Orechovom so svojim kaplánom dp. Ondrejom Kovaľom a dp. Pavol Benko, nemocničný kaplán v Trenčíne. Svojou účasťou slávnosť poctil aj primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

Slávnosť vyvrcholila spoločným obedom, počas ktorého bolo vyjadrené srdečné poďakovanie vladykovi Petrovi, primátorovi mesta Mgr. Richardovi Rybníčkovi, manželom Ing.arch. Miroslavovi a Ing.arch. Adriane Mlynčekovým, zástupcovi architektov chrámu Ing.arch. Milanovi Červeňákovi a niektorým farníkom, ktorí sa významnou mierou pričinili o doterajší úspešný priebeh prípravy celého projektu.

Trenčianska farnosť pozýva štedrých darcov k veľkodušnosti, aby sa toto požehnané dielo mohlo úspešne dokončiť a mohli sa čím skôr naplniť prednesené slová modlitieb posvätenia základov chrámu: „Aby sa tento chrám, ktorý chceme zbudovať, vypínal na tvoju slávu Pane a Bože náš, zachovaj jeho základy neporušené a pevné, aby bol tvoj dom dokonalý, a aby sme v ňom všechválnymi piesňami a chválospevmi oslavovali teba nášho pravého Boha.“.
Trenčianska farnosť bola zriadená v r. 2004 (slúžiť sa začalo 6. júna 2004) vyčlenením z Bratislavskej gréckokatolíckej farnosti a prvým správcom farnosti (ktorý tam dochádzal v nedele slúžiť sv. liturgie) bol práve súčasný eparcha, vladyka Peter Rusnák.

Posviacka pozemku pre nový chrám sa konala v jubilejnom Cyrilo-metodskom roku 2013 (6. júla) za účasti vzácneho hosťa, apoštolského exarchu Dimitriosa Salachasa z Grécka, odkiaľ k nám prišli slovanskí vierozvestovia, ktorým bude zasvätený nový chrám.
-sg-, -ic-

 • img_01
 • img_02
 • img_03
 • img_04
 • img_05
 • img_06
 • img_07
 • img_08
 • img_09
 • img_10
 • img_11
 • img_12
 • img_13
 • img_14
 • img_15
 • img_16
 • img_17
 • img_18
 • img_19
 • img_20
 • img_21
 • img_22
 • img_23
 • img_24
 • img_25
 • img_26
 • img_27
 • img_28
 • img_29
 • img_30
 • img_31
 • img_32
 • img_33
 • img_34
 • img_35
 • img_36
 • img_37
 • img_38
 • img_39
 • img_40
 • img_41
 • img_42
 • img_43
 • img_44
 • img_45
 • img_46
 • img_47
 • img_48
 • img_49
 • img_50
 • img_51
 • img_52
 • img_53
 • img_54
 • img_55
 • img_56
 • img_57
 • img_58
 • img_59
 • img_60
 • img_61
 • img_62
 • img_63
 • img_64
 • img_65
 • img_66
 • img_67
 • img_68
 • img_69
 • img_70
   

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.