V pondelok 31. marca 2014 slávil archijerejskú sv. liturgiu vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Liturgia bola súčasťou formačného týždňa vojenských, väzenských, hasičských a policajných kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR. Vladyka zavítal medzi kňazov ordinariátu na pozvanie biskupa Mons. Františka Rábeka. V Ordinariáte OS a OZ SR popri rímskokatolíckych kňazoch v uniformách – vojakoch, policajtoch, hasičoch či príslušníkoch ZVJS (väzenstvo) pôsobia aj viacerí gréckokatolícki kňazi.

Po sv. liturgii sa vladyka Cyril krátko stretol aj s veriacimi gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne, ktorí sa na liturgii aktívne zúčastnili a sprevádzali ju svojím spevom.


 • img_01
 • img_02
 • img_03
 • img_04
 • img_05
 • img_06
 • img_07
 • img_08
 • img_09
 • img_10
 • img_11
 • img_12
 • img_13
 • img_14
 • img_15
 • img_16
 • img_17
 • img_18
 • img_19
 • img_20
 • img_21
 • img_22
 • img_23
 • img_24
 • img_25
 • img_26
 • img_27
 • img_28
 • img_29
 • img_30
 • img_31
 • img_32
 • img_33
 • img_34
 • img_35
 • img_36
 • img_37
 • img_38

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.