Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

21.3. 2020 - 6.4. 2020

 

- je upravený podľa usmernenia o verejných bohoslužbách: pozri TU

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota - 4. zádušná 21.3.   neverejná sv. liturgia bude v kaplnke sv. Andreja v NM o 9:00
+ zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 22.3. 10:30 neverejná sv. liturgia
Liturgia sv. Bazila Veľkého

* veriacich farnosti
pondelok 23.3.
17:00


 
neverejná bohoslužba
služba vopred posvätených darov

* Lucia (narodeniny)

21:00 Kánon sv. Andreja Krétskeho s poklonami - priamy prenos z KE katedrály TU
streda
 
prikázaný sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke

 
25.3. 17:00 neverejná bohoslužba 
večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho

* veriacich farnosti
piatok 27.3. 16:30 
neverejná bohoslužba
služba vopred posvätených darov

*
Štefan a Martina

18:00 - Modlitba a požehnanie Svatého Otca Františka - priamy prenos TV LUX, RTVS, TA3
nedeľa 29.3. 10:30 neverejná sv. liturgia
Liturgia sv. Bazila Veľkého

* veriacich farnosti
streda 1.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
služba vopred posvätených darov

* Marta Murgašová ml.
piatok 3.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
služba vopred posvätených darov
* Boris (jubileum - 60-tka)

Kvetná nedeľa 5.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
* veriacich farnosti
svätý a veľký pondelok 6.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
služba vopred posvätených darov
svätý a veľký utorok 7.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
služba vopred posvätených darov
svätá a veľká streda 8.4. 18:00 neverejná sv. liturgia
služba vopred posvätených darov

* Dušan (jubileum - 70-tka)
svätý a veľký štvrtok 9.4.   neverejná sv. liturgia
večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 23.2. 17:00 veľkopôstna večiereň
štvrtok 5.3. 10:00 sv. spoveď od 8:15 do 10:00
3. pôstna hodinka s poklonami
piatok 6.3. 10:00 sv. spoveď od 8:15 do 10:00
3. pôstna hodinka s poklonami
sobota - 2. zádušná 7.3. 8:00 + zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 8.3. 17:00 veľkopôstna večiereň
sobota - 3. zádušná 14.3.   neverejná sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o  8:00 hod.
+ zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
nedeľa 15.3.   neverejná bohoslužba bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o  17:00 hod. veľkopôstna večiereň
štvrtok 19.3.    
sobota - 4. zádušná 21.3.    
nedeľa 22.3.    
pondelok 23.3.  
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.