Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 





PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:
utorok 4. júna 2019 o 17:00 hod. - sv. liturgia  + František Medvecký

nasledujúce:
utorok 18. júna 2019 o 17:00 hod. - sv. liturgia