Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:
utorok 9. apríla 2019 o 17:00 hod. - veľkopôstna večiereň s katechézou

nasledujúce:
Svätý a veľký piatok 19. apríla 2019 o 8:00 hod. - Kráľovské hodinky Veľkého piatku
Svetlý utorok 23. apríla 2019 o 17:00 hod. - sv. liturgia * Slavomír (jubileum)

18:00 hod. - paschálna večiereň???