GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA TRENČÍN
PROTOPRESBYTERIÁT NITRA - TRENČÍN
EPARCHIA
BRATISLAVSKÁ


Farnosť zriadená 15. júla 2004 vyčlenením z farnosti Bratislava. (Farnosť bola zriadená dekrétom vladyku Jána Babjaka, prešovského eparchu, č.j.: 2232/2004 z dňa 1.7.2004).

Adresa: GKFÚ, 1. mája 10, 911 01 Trenčín

Počet obyvateľov v meste Trenčín: 55 877  (SODM 2011); 57 000 (r. 2001)
Počet gréckokatolíkov v meste Trenčín: 242 (SODM 2011); 187 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 130 km

Farár: Mgr. Igor Cingeľ

Jurisdikčné územie (pridružené obce celého Trenčianskeho kraja, okrem okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou):

Trenčín - 105
Ilava - 113
Myjava - 54
obce okresu Nové Mesto nad Váhom - 70
Považská Bystrica -109
Púchov - 72

Filiálka: Nové Mesto nad Váhom - slúži sa v rímskokatolíckej Kaplnke sv. Ondreja (1719), ul. Československej armády, 52; 25 km od sídla farnosti

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 817 (SODB 2011) 674 (r. 2001)

Členovia Farskej rady (kurátori):

Ing. Ján Malast - 0905 409 073
Ing. Pavol Štilicha - 0903 770 840
Mgr. Igor Meško - 0905 512 107
Mgr. Pavol Demčík - 0905 939 957 
Peter Demčík - 0905 939 957
za Nové Mesto nad Váhom: Slavomír Ondko - 0905 711 340

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Rusnák (exccurendo z Bratislavy; terajší bratislavský eparcha) 2004 - 2006; Igor Cingeľ 2006 - 

Chrám: sv. liturgie sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Anny na Námestí sv. Anny v Trenčíne.

Patrocínium: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov, spolupatróni Európy
 
(Dekrét vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu o ustanovení patróna farnosti, č.j.: 252/2013 z dňa 5. júla 2013)
 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.